English  

كسب افتخار دانشجويان دانشكده دندانپزشكي تهران در آزمون علوم پايه 1395

 

در آزمون جامع علوم پایه پزشکی کشور رقم خورد

کسب  5/2درصد از کل  رتبه های برترآزمون جامع علوم پایه پزشکی در سال  1395

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران ، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی موفق به کسب رتبه های برتر آزمون علوم پایه پزشکی سال 1395  کل کشورشدند.

دانشجویان افتخار آفرین در این آزمون ،  علی کبودانیان اردستانی  (رتبه 3 کشوری ) ، هانیه همراهی  (رتبه 7 کشوری ) ، فاطمه رضایی (رتبه  10  کشوری ) ، شهرزاد اعتمادی  (رتبه 11 کشوری ) ، سولماز علی جانی  (رتبه 14 کشوری ) ، غزاله آذری (رتبه 16 کشوری ) بودند که با تلاش خود و با کسب این افتخار 5/2 درصد از کل  رتبه های برتر آزمون جامع علوم پایه پزشکی کشوردر سال 1395  را به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اختصاص دادند.