English  

برگزاری کارگاه استاد مشاور آموزشی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

برگزاری کارگاه استاد مشاورآموزشی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کارگاه استاد مشاور آموزشی ، روز چهارشنبه 26 مهرماه ، با حضور دکتر افشین حراجی سرپرست دانشکده دندانپزشکی ، دکتر دنیا صدری مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی ، دکتر فرخ سهیلی ارشدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مدرس دوره ) و 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی ، در سالن کنفرانس این دانشکده برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و همگام با برنامه تحول در آموزش پزشکی برگزار شد ، اساتید راهنمای مشاورآموزشی دانشکده ، بامباحث نقش های مشاوره ای و حمایتی اساتید ، روشهای ارتباط صمیمی با دانشجویان و تفاوتهای فردی و شخصیت در محیط آموزشی جهت انجام امور مربوط به  دانشجویان ورودی سال 96 آشنا شده و این دانشجویان تحت پوشش پروژه استاد مشاور قرار گرفتند.