English  

پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) دندانپزشکی رشته ایمپلنت های دندانی در سال 1396

به اطلاع متقاضیان محترم واجد شرایط گذراندن دوره فلوشیپ میرساند ، واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران بر اساس ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد جهت پذیرش دستیار در مقطع فلوشیپ رشته ایمپلنت های دندانی در سال جاری اقدام به برگزاری آزمون نماید.

شرایط برگزاری دوره :

- برگزاری آزمون کتبی                                      

-  ظرفیت پذیرش :  1  نفر در رشته پریودنتولوژی و  1  نفر در رشته پروتزهای دندانی

- طول مدت دوره حداقل 12 ماه و حداکثر 18 ماه می باشد و اولویت قبولی در شرایط یکسان ، با اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وب سایت http://dentaliau.ac.ir مراجعه ویا با شماره تلفن  22541904 خانم شبیریان تماس حاصل فرمایید.