English  

دکتر ابطحی: جذب 800 نفر متقاضی جذب هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این حوزه به تاکید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بر جذب هیات علمی و ارتقاء کیفی آموزش اشاره کرد و گفت: از آغاز فراخوان تا کنون بیش از یکهزار نفر در این دوره از فراخوان ثبت نام کرده اند و متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سامانه جذب هیات علمی به آدرس jazb.med.iau.ir مراجعه نمایند.

دکتر ابطحی گفت: در این فراخوان به منظور تامین هیات علمی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی با توجه به مجوزهای اخذ شده، 800 نفرمتقاضی جذب می شوند.

معاون علوم پزشکی یادآور شد: این حوزه از بین دارندگان مدارک دکتری تخصصی (Ph.D)، بورد تخصصی و فوق تخصصی در رشته‌های گروه علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و بالینی ، و استثنائاً مدرک کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری و مامایی (با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوت به همکاری می‌‌نماید.

 دکتر ابطحی اظهار داشت: به منظور تسریع در روند فرایند جذب هیات علمی، همزمان با ثبت نام متقاضیان، پرونده های آنها در واحدهای مجری علوم پزشکی مورد بررسی می گیرد.

 وی افزود: پس از بررسی و تایید مدارک متقاضیان توسط واحدهای دانشگاهی و دبیر خانه هیات های اجرایی جذب استان، این معاونت عقد قرارداد را برای واحدهای مجری صادر می نماید.