English  

درخشش واحد دندانپزشکی تهران در دومین جشنواره لقمان حکیم

دومین جشنواره عـلوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی لقمان حکـیم روز سه شنبه 3 شهریور ماه 1394 در سالن همایش های بیمارستان فرهیختگان به منظور تجلیل از برترین های علوم پزشکی در محورهای پژوهش، آموزش، خدمات سلامت ، با حضور دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر لاریجانی معاون وزیر بهداشت، دکتر ابطحی معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حراجی رییس واحد دندانپزشکی تهران  ، دکتر رضایت رئیس واحد علوم دارویی و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در سالن همایش های بیمارستان فرهیختگان برگزار شد.
 در این جشنواره از 18 نفر برگزیده و 14 نفر شایسته تقدیر در محورهای پژوهش، آموزش، خدمات سلامت، دانش آموختگان و دانشجویان با اهداء لوح سپاس و تندیس تقدیر بعمل آمد. 
همچنین از خدمات ارزنده دکتر باقر لاریجانی، در مدت همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه درعلوم پزشکی توسط ریاست دانشگاه تقدیر شد .

جشنواره با سخنرانی دکتر میرزاده ، دکتر ابطحی ، دکتر لاریجانی ، دکتر رضایت  ادامه و در پایان مراسم از برگزیدگان جشنواره تقدیر بعمل آمد.

در بین برگزیدگان برتر جشنواره ، دکتر افشین حراجی رییس واحد دندانپزشکی بعنوان برترین توسعه دهنده  فضای آموزشی، دکتر ناهید عسکری زاده مدیر گروه بخش کودکان، عنوان گروه آموزشی دندان پزشکی کودکان شایسته تقدیر را به خود اختصاص دادند. همچنین دکتر عبدالرضا جمیلیان عضو هیئت علمی بخش ارتودنسی، بعنوان محقق برتر، دکتر دنیا صدری عضو هیئت علمی بخش پاتولوژی (دبیر مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی)ارائه دهنده نشریه برتر علمی پژوهشی ، دکتر حمید رضا محاسنی اقدم مدرس بخش جراحی، فک و صورت، بعنوان دانش آموخته  شایسته تقدیر رشته دندانپزشکی ، دکتر احسان امینی فارغ التحصیل واحد دندان پزشکی بعنوان دانش آموخته برتر در رشته دندانپزشکی ، شایسته تقدیر شناخته شده و لوح سپاس و تندیس دریافت نمودند.

دکتر افشین حراجی رییس واحد دندانپزشکی بعنوان برترین توسعه دهنده فضای آموزشی

دکتر عبدالرضا جمیلیان بعنوان محقق برتر

دکتر دنیا صدری ارائه دهنده نشریه برتر علمی پژوهشی

دکتر حمید رضا محاسنی اقدم دانش آموخته  شایسته تقدیر رشته دندانپزشکی

دکتر ناهید عسکری زاده ،کسب عنوان شایسته تقدیر( گروه آموزشی دندانپزشکی  کودکان )

 

 

دکتر احسان امینی ، کسب عنوان دانش آموخته برتر در رشته دندانپزشکی