English  

کسب رتبه اول مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

کسب افتخاری دیگر

 در ارزشیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

 مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی واحد دندانپزشکی تهران  ، در ارزشیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب رتبه اول شد.

کسب رتبه اول مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ( با نمره   A+   97 ) را به هیأت رییسه ، اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم واحد تبریک می گوییم.

روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد دندانپزشکی

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی واحد دندانپزشکی تهران ، کارگاه دو روزه لیزر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه با هدف آشنایی اساتید ، دستیاران تخصصی و دانشجویان رشته دندانپزشکی با کاربردهای لیزر و بحث فیزیک نور و اصول مربوط به آن در رشته دندانپزشکی  برگزار شد.

 این کارگاه با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و تدریس دکتر آرش رحیمی ، با حضور تعداد 26 تن از اعضای هیأت علمی ، دستیاران و دندانپزشکان برگزار شد.

        

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد دندانپزشکی ، کارگاه  یک روزه آشنایی با ثبت انواع پتنت و مالکیت فردی ، در روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ، با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و با حضور اعضای هیأت علمی  این واحد  برگزار شد.

          

مقالات دیگر...