پـیـونـدهـا

عنوان : روش های افزایش طول تاج کلینیکی دندان
مولفین : دکتر فاطمه سرلتی  دکتر رویا شریعتمدار احمدی
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ چاپ :
قیمت : 80000ريال
وضعیت : موجو در کتابخانه

 


1 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر آرش عزیزی

عنوان کتاب : تشخیص بیماری های دهان _ راهنمای کلینیکی

نوع : ترجمه

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1385

چاپ : اول2 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2004

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1384

چاپ : اول3 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1389

چاپ : اول4 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : تشخیص و درمان فوریتهای دندانپزشکی

نوع : تالیف

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول5 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : تفسیر رادیولوژیک ضایعات دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : حیان

سال نشر : 1376

چاپ : اول6 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : درسنامه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : حیان

سال نشر : 1379

چاپ : اول7 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : درسنامه علوم بالینی دندانپزشکی _ رادیولوژی دهان

نوع : زیر نظر

ناشر : نور دانش

سال نشر : 1380

چاپ : اول8 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : رادیولوژی دهان ، فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1382

چاپ : اول9 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر احمدرضا طلائی پور

عنوان کتاب : شکستگی های فک و صورت

نوع : ترجمه

ناشر : شهرآب

سال نشر : 1375

چاپ : اول10- نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ارژنگ فلاحدوست

عنوان کتاب : آموزش گام به گام درمان ریشه دندان

نوع : تالیف

ناشر : آرشام

سال نشر : 1388

چاپ : اول11 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اسحق لاسمی

عنوان کتاب : جراحی دهان و فک و صورت پیترسون 2008(2جلد)

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1388

چاپ : اول12 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اسحق لاسمی

عنوان کتاب : درسنامه جراحی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1378

چاپ : اول13 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر افشین حراجی

عنوان کتاب : اصول تشخیص و درمان شکستگی های فکی

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال نشر : 1383

چاپ : اول14 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر افشین حراجی

عنوان کتاب : اصول تشخیص و درمان شکستگی های فکی

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال نشر : 1389

چاپ : اول15 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر افشین حراجی

عنوان کتاب : جراحی ریشه دندان

نوع : ترجمه

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی

سال نشر : 1374

چاپ : اول16 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : اندیشه رفیع

سال نشر : 1386

چاپ : اول17 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (شیفر)

نوع : تالیف و ترجمه

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1372

چاپ : اول18 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت (شیفر)

نوع : تالیف و ترجمه

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1376

چاپ : سوم19 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : تشخیص و درمان تومورها و کیست های ادنتوژنیک

نوع : تالیف

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول20 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : درسنامه تشخیص افتراقی بیماریهای دهان

نوع : زیر نظر

ناشر : نور دانش

سال نشر : 1379

چاپ : اول21 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر اقدس فروزنده

عنوان کتاب : مروری بر پاتولوژی دهان

نوع : زیر نظر

ناشر :حیان

سال نشر : 1376

چاپ : اول22 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر امید مقدس

عنوان کتاب : پیزوسرجری (اصول و کاربرد )

نوع : تالیف و ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1390

چاپ : اول23 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر امید مقدس

عنوان کتاب : فرهنگ لغات و اصطلاحات در پریودنتولوژی

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1390

چاپ : اول24 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر امید مقدس

عنوان کتاب : کاربرد پیوندهای استخوانی با منشاء داخل دهانی در ایمپلنتولوژی

نوع : تالیف و ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1389

چاپ : اول25 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ایرج پوستی

عنوان کتاب : بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1382

چاپ : پنجم26 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ایرج پوستی

عنوان کتاب : بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1379

چاپ : چهارم27 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ایرج پوستی

عنوان کتاب : بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1385

چاپ : ششم28 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ایرج پوستی

عنوان کتاب : مبانی و آزمونهای بافت شناسی همراه با شکلهای میکروسکوپی

نوع : تالیف 

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1382

چاپ : اول29 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر بهاره دادرسانفر

عنوان کتاب : آشنایی گام به گام با سیستم های فایل چرخشی ( سیستم روتاری )

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول30 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر بهمن نظام آبادی

عنوان کتاب : پروتز های کامل اوردنچر

نوع : تالیف

ناشر : جهاد دانشگاهی تهران

سال نشر : 1383

چاپ : اول31 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر بهنام خسروانی فرد

عنوان کتاب : نگهداری و ثبات نتایج درمانهای ارتودنسی (ناندا_برستون )

نوع : ترجمه

ناشر : الهادی

سال نشر : 1379

چاپ : اول32 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر بیتا توکلی

عنوان کتاب : نمای بالینی و تفسیر بیماریهای دهان

نوع : ترجمه

ناشر : حیان_اباصالح

سال نشر : 1383

چاپ : اول33 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر پارسا آتش رزم

عنوان کتاب : دندانپزشکی سالمندان

نوع : ترجمه

ناشر : حیان_اباصالح

سال نشر : 1385

چاپ : اول34 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر پریسا سید اخوان

عنوان کتاب : بافت شناسی دهان ، رشد و نمو ، ساختمان ، وظایف

نوع : ترجمه

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1374

چاپ : اول35 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر پریسا سید اخوان

عنوان کتاب : پیشگیری از بیماری دهانی

نوع : ترجمه

ناشر : هم پا

سال نشر : 1388

چاپ : اول36 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر پریسا سید اخوان

عنوان کتاب : معرفی روش های نوین در دندانپزشکی پیشگیری و بر آورد میزان خطر بیماری های دهانی

نوع : ترجمه

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1381

چاپ : اول37 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جاوید قیطانچی

عنوان کتاب : انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی و بهداشت دهان

نوع :تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1387

چاپ : اول38 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جاوید قیطانچی

عنوان کتاب : بازیهایی برای آموزش زبان انگلیسی

نوع : ترجمه

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1379

چاپ : دوم39 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جاوید قیطانچی

عنوان کتاب : فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی

نوع : زیرنظر

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1382

چاپ : دوم40 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جاوید قیطانچی

عنوان کتاب : فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی

نوع : زیرنظر

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1381

چاپ : سوم41 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جهانفر جهانبانی

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : اندیشه رفیع

سال نشر : 1386

چاپ : اول42 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر جهانفر جهانبانی

عنوان کتاب : تومورهای ادنتوژنیک

نوع : تالیف

ناشر : سروای دانش

سال نشر : 1379

چاپ : اول43 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر خسرو ثائبی

عنوان کتاب : تشخیص افتراقی بیماریهای پریودنتال

نوع : تالیف

ناشر : حیان

سال نشر : 1379

چاپ : اول44 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر خسرو ثائبی

عنوان کتاب : دندانپزشکی پیشگیری

نوع : ترجمه

ناشر :کلمه

سال نشر : 1368

چاپ : اول45 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر دنیا صدری

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : اندیشه رفیع

سال نشر : 1386

چاپ : اول46 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر رضا حجازی

عنوان کتاب : آناتومی سر و گردن

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر : 1377

چاپ : هفتم47 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر رویا شریعتمدار احمدی

عنوان کتاب : روشهای افزایش طول تاج کلینیکی دندان

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی

سال نشر : 1388

چاپ : اول48 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر زهره خلیلک

عنوان کتاب : آموزش گام به گام درمان ریشه دندان

نوع : تالیف

ناشر : آرشام

سال نشر : 1388

چاپ : اول49 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ساندرا مهرعلی زاده

عنوان کتاب : اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2004

نوع : ویراستار

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1384

چاپ : اول50 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ساندرا مهرعلی زاده

عنوان کتاب : اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009

نوع : ویراستار

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1389

چاپ : اول51 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سپیده بانوا

عنوان کتاب : سمانهای دندانپزشکی : کی ؟ کجا؟ چه وقت ؟

نوع : ترجمه و تالیف

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1389

چاپ : اول52 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سعید سادات منصوری

عنوان کتاب : راهنمای گام به گام جراحی ایمپلنت در دندانپزشکی

نوع : ترجمه

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1388

چاپ : اول53 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سعید نعمتی انارکی

عنوان کتاب : اطلس رنگی آموزش قدم به قدم پرسلن لامینیت ونیر

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول54 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سعید نعمتی انارکی

عنوان کتاب : اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفیدکردن دندانها (اصول درمان های بلیچینگ )

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول55 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : بی حسی موضعی مالامد

نوع : زیرنظر

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1381

چاپ : اول56 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : بیرون آوردن دندانهای روئیده و نهفته

نوع : تالیف

ناشر : باورداران

سال نشر : 1369

چاپ : اول57 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : تشخیص و درمان فوریتهای دندانپزشکی

نوع : تالیف

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول58 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : جراحی دهان و فک و صورت نوین

نوع : زیرنظر

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1385

چاپ : اول59 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : جراحی دهان وفک و صورت پیترسون

نوع : زیرنظر

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1381

چاپ : اول60 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : جراحی راست فکی (ارتوگناتیک)

نوع : ترجمه

ناشر : باورداران

سال نشر : 1376

چاپ : اول61 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : جراحی ریشه دندان

نوع : زیرنظر

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی

سال نشر : 1374

چاپ : اول62 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : چکیده مراجع دندانپزشکی ( اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد )

نوع : زیرنظر

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1382

چاپ : اول63 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : چکیده مراجع دندانپزشکی ( بی حسی موضعی مالامد )

نوع : زیرنظر

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1383

چاپ : اول64 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : خارج نمودن دندانهای روئیده و نهفته

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1382

چاپ : اول65 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : درسنامه جراحی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1378

چاپ : اول66 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : درمانهای رایج در جراحی دهان

نوع : تالیف

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول67 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سید مهدی جعفری

عنوان کتاب : راهنمای بالینی جراحی دهان ، فک و صورت لاسکین 1998

نوع : زیرنظر

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول68 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر سیدهادی سجادی

عنوان کتاب : طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول69 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر شاپور نظیری سعید

عنوان کتاب : اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1379

چاپ : اول70 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر شهرام عظیمی

عنوان کتاب : آشنایی گام به گام با سیستم های فایل چرخشی ( سیستم روتاری )

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول71 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر شهین امامی میبدی

عنوان کتاب : ارتودنسی مرجع

نوع : ترجمه و تالیف

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1381

چاپ : اول72 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر ظفر مهدوی ایزدی

عنوان کتاب : کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول73 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر عاطفه پاکدل

عنوان کتاب : پیشگیری از بیماری دهانی

نوع : ترجمه

ناشر : هم پا

سال نشر : 1388

چاپ : اول74 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر عاطفه پاکدل

عنوان کتاب : مروری جامع بر دندانپزشکی کودکان

نوع : تالیف

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1386

چاپ : اول75 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر عباس شکور

عنوان کتاب : رویان شناسی پزشکی لانگمن

نوع : ترجمه

ناشر : انتشارات چهر

سال نشر : 1383

چاپ : اول76 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر عبدالرضا جمیلیان

عنوان کتاب : اصول بایومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی

نوع : ترجمه

ناشر : سوگند

سال نشر : 1379

چاپ : اول77 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر عبدالرضا جمیلیان

عنوان کتاب : رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1386

چاپ : اول78 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر علی رشیدیان

عنوان کتاب : پیشگیری از بیماری دهانی

نوع : ترجمه

ناشر : هم پا

سال نشر : 1388

چاپ : اول79 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر علی رشیدیان

عنوان کتاب : مروری جامع بر دندانپزشکی کودکان

نوع : تالیف

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1386

چاپ : اول80 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر غلامحسین رمضانی

عنوان کتاب : پیشگیری از بیماری دهانی

نوع : ترجمه

ناشر : هم پا

سال نشر : 1388

چاپ : اول81 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر غلامحسین رمضانی

عنوان کتاب : تشخیص و برآورد میزان خطر در پوسیدگی های دندانی  ج.2

نوع : ترجمه

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1384

چاپ : اول82 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر غلامحسین رمضانی

عنوان کتاب : مروری جامع بر دندانپزشکی کودکان

نوع : تالیف

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1386

چاپ : اول83 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فاطمه سرلتی

عنوان کتاب : روشهای افزایش طول تاج کلینیکی دندان

نوع : تالیف

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی

سال نشر : 1388

چاپ : اول84 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فاطمه شاهسواری

عنوان کتاب : آسیب شناسی دهان و فک و صورت

نوع : ترجمه

ناشر : غزال جوان

سال نشر : 1388

چاپ : اول85 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فاطمه شاهسواری

عنوان کتاب : بافت شناسی دهان و دندان

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1386

چاپ : اول86 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فرانک زعیم دار

عنوان کتاب : اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1379

چاپ : اول87 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فرنا سیار

عنوان کتاب : امداد دندانپزشکی

نوع : ترجمه

ناشر : مازیار

سال نشر : 1372

چاپ : اول89 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فریبرز امینی

عنوان کتاب : طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1387

چاپ : اول90 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر فینا ناوی

عنوان کتاب : جراحی دهان و فک و صورت پیترسون 2008(2جلد)

نوع : ترجمه

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1388

چاپ : اول91 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر کتایون اصفهانی زاده

عنوان کتاب : مروری جامع بر دندانپزشکی کودکان

نوع : تالیف

ناشر : کتاب میر

سال نشر : 1386

چاپ : اول92 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر کوروش طاهری طالش

عنوان کتاب : اورژانسهای جراحی دهان و فک و صورت

نوع : ترجمه

ناشر : حیان

سال نشر : 1375

چاپ : اول93 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر کوروش طاهری طالش

عنوان کتاب : تشخیص و درمان فوریتهای دندانپزشکی

نوع : تالیف

ناشر : سیمیا

سال نشر : 1377

چاپ : اول94 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر کوروش طاهری طالش

عنوان کتاب : درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی دردهای ناحیه فک و صورت و سر و گردن

نوع : تالیف

ناشر : شایان نمودار

سال نشر : 1382

چاپ : اول95 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر کوروش طاهری طالش

عنوان کتاب : درسنامه جراحی دهان و فک و صورت

نوع : تالیف

ناشر : تیمورزاده _ طبیب

سال نشر : 1378

چاپ : اول96 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر لادن برادران مهاجری

عنوان کتاب : درسنامه اندودنتیکس

نوع : تالیف

ناشر : نور دانش

سال نشر :1379

چاپ : اول97 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  : دکتر لادن برادران مهاجری

عنوان کتاب : مسیرهای پالپ ( علم و هنر ریشه دندان )

نوع : زیر نظر

ناشر : حیان_اباصالح

سال نشر : 1383

چاپ : دوم98 - نام و نام خانوادگی هیات علمی  :

عنوان کتاب :

نوع :

ناشر :

سال نشر :

چاپ :


 

فـهـرسـت اصـلـی

دومین دوره فلوشیپ ترمیمی

نهمین جشنواره حکمت مطهر

اوقات شرعیهمایش سبک زندگی در عصر انتظار

فصلنامه مائده