English  

  • خانه
  • اولویت های پژوهشی بخش ارتودانتيکس

اولویت های پژوهشی بخش ارتودانتيکس

1 - آزاد سازی یونهای فلزی از وسائل ثابت و متحرک ارتدنسی

2 - تکنیکهای نوین ارتدنسی

3 - آنالیز بافت سخت و نرم صورت

4 - بررسی اثر سندرم های سر و صورت  بر اکلوژن

5 - آنالیز و ارزیابی نسبتهای صورت از طریق سفالومتری و فتوگرافی

6 - مواد دندانی در ارتدنسی

 

حرکت دندانی و بیومکانیک

لیزر در ارتدنسی

بررسی شیوع و اتیولوژی مال آکلوژن ها

ارزیابی نرم افزار های مختلف در تشخیص و درمان مال آکلوژن

بررسی تاثیر دستگاههای ارتوپدی  ارتدنسی و بر روی بافت نرم و سخت صورت

تصویر برداری و فتوگرافی در اتودنسی

ارزیابی اثر درمانهای ارتودنسی - جراحی