English  

  • خانه
  • حوزه ریاست
  • تابلو اعلانات روابط عمومی

کسب رتبه اول مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

 

کسب رتبه اول نشریات  دانشگاه آزاد اسلامی توسط واحد دندانپزشکی تهران

 

طبق گزارش خانم دکتر دنیا صدری سردبیر نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد دندانپزشکی تهران  ، نشریه تحقیق در علوم دندانپزشکی واحد دندانپزشکی تهران ، در ارزشیابی بعمل آمده در سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی ) لینک http://eval.journals.iau.ir )  موفق به کسب رتبه اول نشریات دانشگاهی  با نمره  A+    97  در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گردید. 

 

 

 

                                                                                                                             

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی واحد دندانپزشکی تهران ، کارگاه دو روزه لیزر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه با هدف آشنایی اساتید ، دستیاران تخصصی و دانشجویان رشته دندانپزشکی با کاربردهای لیزر و بحث فیزیک نور و اصول مربوط به آن در رشته دندانپزشکی  برگزار شد.

 این کارگاه با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و تدریس دکتر آرش رحیمی ، با حضور تعداد 26 تن از اعضای هیأت علمی ، دستیاران و دندانپزشکان برگزار شد.

        

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد دندانپزشکی ، کارگاه  یک روزه آشنایی با ثبت انواع پتنت و مالکیت فردی ، در روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ، با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و با حضور اعضای هیأت علمی  این واحد  برگزار شد.

          

مقالات دیگر...