English  

برگزاری اولین کمیته مشورتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درسال 1397

برگزاری اولین کمیته مشورتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درسال 1397

جلسه کمیته مشورتی دانشجویان باحضور دکترافشین حراجی سرپرست محترم دانشکده دندانپزشکی  ، دکتر دنیا صدری مدیر آموزش وتحصیلات تکمیلی و نمایندگان کلیه ترمهای تحصیلی در روز شنبه 15 اردیبهشت ماه  برگزار شد .

ابتدای جلسه دکتر صدری مدیر آموزش دانشکده ضمن خو ش آمد گویی به حاضران در جلسه ، هدف از تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی را که از سال 1393 به همت دفتر توسعه آموزش EDO ) ) بطور منظم برگزارشده ، تبادل نظر رئیس ومدیران دانشکده با دانشجویان جهت حل مشکلات ایشان و ارتقای سطح آموزش دانشکده عنوان کردند و از نمایندگان حاضر در جلسه درخواست نمودند ، مطالب مطروحه در جلسه را  به دیگر دانشجویان اطلاع داده و مسیر صحیح درخواستهای دانشجویان را به این عزیزان یادآوری نمایند.

ایشان در ادامه اظهار داشتند ، با افزایش فضاهای آموزشی دانشگاه امکانات مناسبی ازجمله افزایش فضای پری کلینیک ها ، تخصیص فضای مناسب  و مجزا  جهت قرائت خانه دانشجویان دختر ، نصب علائم راهنمایی برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک های آموزشی - درمانی دانشکده ، افزایش سرویس های بهداشتی و رختکن مناسب برای دانشجویان ، ایجاد شده است که دانشجویان نیز در این خصوص ابراز رضایت نمودند.

جلسه با طرح درخواستهای آموزشی دانشجویان در خصوص کلاسهای آسیب شناسی، زبان تخصصی ،لیزر و تجهیزات دندانپزشکی ، آزمایشگاه میکروبیولوژی ، موارد مربوط به لابراتوارها وپیشنهاداتی در خصوص بهینه سازی فضای کلینیکها که تراکم بیمار بیشتری دارند ادامه یافت و مسوولین حاضر در جلسه به پاسخ گویی و تبادل نظر با دانشجویان پرداختند .