English  

کسب افتخار دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در کنگره دانشجویی SCIDA

کسب افتخار دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در کنگره دانشجویی SCIDA

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران ، مسابقه علمی و عملی کنگره دانشجویی SCIDA    با هماهنگی انجمن دندانپزشکی ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 3 و 4 آبانماه با حضور 13 تیم از دانشجویان برتر دانشگاههای کل کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

این مسابقه در دو بخش  علمی و عملی برگزار شد که در روز اول و در مرحله علمی مسابقات ،  تیم  کمیته دانشجویی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران به همراه سه تیم دیگر پس از انجام آزمونهای این مرحله توانستند به مرحله نهایی و مسابقه  عملی راه یابند و در این مرحله نیز تیم دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران که متشکل از سعید محمدی اصل، روژین رحمانی ،مهسا هادیان ، بهاره بنکدار  و فائزه ابراهیمی  بودند، موفق به کسب رتبه اول این مسابقات شدند.