English  

جلسه بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 با مسئولین واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد

تقدیر از ریاست واحد و دبیر ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد دندانپزشکی تهران

جلسه بنیاد شهید و ایثارگران منطقه 3 با مسئولین واحد دندانپزشکی در روز یکشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه با حضور دکتر افشین حراجی رییس واحد دندانپزشکی ، مهندس علی آقاجانزاده رودی دبیر ستاد شاهد و ایثارگران واحد ، دکتر نیره امینی مدیر آموزشی واحد دندانپزشکی ،آقای  مجید رسولی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 ، آقای حیدری معاون فرهنگی بنیاد و خانم ها گودرزی و جبلی کارشناسان فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران در دفتر ریاست واحد دندانپزشکی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر افشین حراجی ضمن عرض خیر مقدم خدمت مدعوین جلسه ، از زحمات مسئولین بنیاد شهید  در جهت رشد و تعالی فرزندان عزیز شهدای بزرگوار جنگ تحمیلی تشکر و قدردانی نمودند.

ایشان در ادامه اعلام داشتند دانشجویان شاهد و ایثارگر هر مشکلی در سطح واحد داشته باشند با راهنمایی و مشاوره قسمت آموزش و اینجانب برطرف می شود ، ولیکن بدلیل اینکه رشته پزشکی، رشته تحصیلی سخت ، حساس و پرمسئولیتی است نیازمند تلاش وکوشش بیشتراین عزیزان در جهت  کسب بار علمی بالا  میباشد.

سپس مهندس علی آقاجانزاده دبیر ستاد شاهد واحد اطلاعاتی در خصوص، آمار تعداد دانشجویان شاهد  و طرح مشاوره دانشجویی و مشاوره آموزشی رایگان در جهت حل مشکلات این عزیزان ارائه نمودند.

پس از آن ، دکتر نیره امینی مدیر آموزشی واحد ، در خصوص مشکل و پر مسئولیت بودن رشته دندانپزشکی و لزوم سختگیری در جهت بارعلمی مناسب و آموزش صحیح صحبت نموده و اذعان داشتند مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر بطور جدی در این واحد پیگیری و مساعدتهای ویژه ای در شورای موارد خاص برای ایشان قائل شده ایم.

در پایان جلسه توسط مسئولین بنیاد شهید و ایثارگران منطقه 3،  از دکتر افشین حراجی رییس واحد و مهندس علی آقاجانزاده دبیر ستاد شاهد واحد دندانپزشکی  با اهدای لوح سپاس قدردانی بعمل آمد.