English  

  • خانه
  • حوزه ریاست
  • تابلو اعلانات روابط عمومی
  • تقدیر از اساتید نمونه، همزمان با روز معلم در بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی(دومین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران)

تقدیر از اساتید نمونه، همزمان با روز معلم در بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی(دومین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران)

در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام شد

تقدیر از اساتید نمونه، همزمان با روز معلم در بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی

در دومین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و همزمان با روز معلم در 13 اردیبهشت ماه که در بیمارستان بوعلی و با حضور دکتر میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه ، دکتر طباطبایی رییس واحد پزشکی تهران و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد ، از دکتر فرزین سرکارات مدیر گروه جراحی دهان ، فک و صورت واحد دندانپزشکی تهران بعنوان هیئت علمی نمونه سال 1394 تقدیر بعمل آمد .