English  

  • خانه
  • تابلو اعلانات
  • در جلسه هیات ممیزه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید: مقام استادی دکتر حراجی، دکتر جمیلیان

در جلسه هیات ممیزه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید: مقام استادی دکتر حراجی، دکتر جمیلیان

جلسه هیات ممیزه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اکثریت اعضاء امروز بعد از ظهر در سالن شورای حوزه ‏علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. ‏

طی این جلسه در مجموع تعداد 7 پرونده اعضاء هیات علمی گروه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و با ارتقاء تعداد 3 ‏پرونده از مرتبه دانشیاری به استادی، 2پرونده از استادیاری به دانشیاری و همچنین تعداد 2 پرونده از مربی به استادیاری موافقت ‏گردید. ‏

دکتر افشین حراجی، متخصص جراحی فک و صورت، عضو هیات علمی و رئیس واحد دندانپزشکی تهران، دکتر عبدالرضا ‏جمیلیان متخصص ارتودنسی و عضو هیات علمی واحد دندانپزشکی و دکتر حیدرعلی عابدی دارای مدرک ‏PhD ‎‏ پرستاری و عضو ‏هیات علمی واحد اصفهان(خوراسگان) در این جلسه به مرتبه استادی نایل آمدند.