English  

اهداف و چشم انداز

اساسنامه مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشکده دندانپزشکی

 

رسالت و ارزش ها:

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی در نظر دارد در راستای توسعه پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت عمومی و دهان و دندان جامعه از طریق آموزش و توانمند سازی محققین علوم دندانپزشکی و نیز تولید و انتقال دانش مبتنی بر نیازهای جامعه در زمینه علوم پایه و بالینی ایمپلنت های دندانی بتواند در ارتقاء موقعیت علمی و تحقیقاتی مرکز در سطح ملی و بین المللی نقش محوری ایفا نماید.

این مرکز در صدد است نسبت به تعیین استانداردهای ایمپلنت های دندانی، استاندارد سازی تولید و واردات ایمپلنت ها و بیومتریال ها به عنوان یکی از مراکز مرجع کشور شناخته شود.

مرکز در اجرای وظائف و تحقق اهداف خود مشارکت پذیری ,پاسخگویی , صداقت و امانتداری ,رعایت مالکیت معنوی , رعایت اخلاق پزشکی را بعنوان ارزشهای محوری خود پذیرفته و خود را بر اجرای آن ها متعهد می داند.

 

چشم انداز:

ما برآنيم در اين مرکز با همکاري علمي مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي، ضمن ارتقاء سهم کشورمان در توليد و انتقال دانش، با انجام پژوهش هاي درخصوص ایمپلنت های دندانی ، بعنوان معتبرترين و موفق ترين مرکز تحقيقات در اين زمينه در سطح ملي و بين المللي شناخته شويم.

در اين راستا به منظور استفاده از پتانسيل ها و استعدادها و امکانات موجود بالقوه بستر پژوهشي را، با اتکاء به خداوند متعال و بهره گيري از مشارکت اعضاء و همکاري ساير مراکز تحقيقاتي در محيطي آرام و صميمي براي محققين فراهم نمائيم.

اميدوراريم با ترغيب و تشويق بکارگيري محققين علاقمند در اين خصوص گامي مؤثر در جهت ارتقاي مستمر کميت و کيفيت، رسيدن به جايگاه والا در علم لیزر سطح بين المللي و ارائه راه حل هاي اساسي براي مشکلات سلامت جامعه برداريم.

 

:برنامه استراتژيک

مهمترین زمینه های تحقیقاتی این مرکز عبارتند از:

 1. انجام پروژه های تحقیقاتی پایه در خصوص سیستم های مختلف ایمپلنت های دندانی، استخوان نگه دارنده و استفاده از تکنولوژی دیجیتال جدید (digital dentistry) در ارزیابی و درمان
 2. انجام پروژه های تحقیقاتی بالینی در زمینه های مختلف ایمپلنت های دندانی و بیومتریال ها
 3. انجام پروژه های تحقیقاتی پایه و بالینی در خصوص regenerative medicine بویژه bone regeneration   و مهندسی بافت
 4. انجام پروژه های تحقیقاتی پایه و بالینی در خصوص جنبه های زیبایی (Esthetic) و immediate loading  در ایمپلنت های دندانی
 5. انجام پروژه های تحقیقاتی در خصوص کارآمدی و قابلیت های ایمپلنت های دندانی در بازسازی فانکشن دهان، فک و صورت.

 مفاد اساسنامه:

 

ماده 1:   به منظوربرداشت گام های موثر و توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته ایمپلنت های دندانی و بیومتریال های وابسته و بافت های نگهدارنده ایمپلنت که  ارتقاء کیفیت تحقیقات ایمپلنتولوژی و تولید علم را به دنبال دارد و زمینه انتقال دانش مربوطه را فراهم می نماید، مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی که دراین اساسنامه مرکزتحقیقات نامیده میشود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 

ماده 2: اهداف

 1. ایجاد آزمایشگاه های مرجع در زمینه ایمپلنت های دندانی و بیومتریالهای مرتبط
 2. انجام پژوهش های بنیادی، بالینی و اپیدمیولوژیکی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی کشور
 3. توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات ایمپلنت های دندانی
 4. ایجاد بانک اطلاعات ایمپلنت های دندانی
 5. ایجاد زمینه جهت جذب متخصص
 6. پاسخگویی به سؤالات موجود در زمینه ایمپلنت های دندانی
 7. ایجاد زمینه های همکاری با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه ایمپلنت های دندانی
 8. برگزاری دوره های آموزشی ایمپلنت های دندانی

 

  ماده 3: ارکان مراکز عبارتند از:

  الف –شورایعالی : اعضای هیات موسس به همراه سه نفر از اعضای هیت علمی واحد دندانپزشکی با پیشنهاد رییس مرکز

  ب –رئیس مرکز :  رییس واحد دندانپزشکی

        هیت موسس : 8 نفر

ماده 4: وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:

 

 1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 2. تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 4. بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
 6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
 7. تشویق از ارائه دهندگان طرح های تحقیقاتی

  تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 5:  

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم قائم مقام علوم پزشکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هر چهارسال یکبار منصوب می گرددو انتخاب مجدد و بلامانع است .

 

ماده 6: وظایف رئیس مرکز:

 1. رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

ماده 7: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

  الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

  ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند

 

ماده 8: منابع مالی مرکز :

  الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

  ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

  ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص