English  

  • امام علي علیه السلام فرمود: هر ظرفى كه در آن چيزى ريخته شود پر مى‏شود، مگر ظرف دانش كه هر چه در آن ريخته شود جا باز مى ‏كند. (نهج البلاغه: حكمت 205 )
  • امام علي علیه السلام فرمود: هر ظرفى كه در آن چيزى ريخته شود پر مى‏شود، مگر ظرف دانش كه هر چه در آن ريخته شود جا باز مى ‏كند. (نهج البلاغه: حكمت 205 )

مسابقه عکاسی با تلفن همراه

ویژه دانشجویان ، اساتید و کارکنان واحد دندانپزشکی

با موضوع : سفره های افطاری ، سحری و نماز عید سعید فطر

جوایز نفرات برتر : کارت هدیه 3 ، 2 و 1 میلیون ریالی

لطفاً فایل عکس خود را همراه با مشخصات کامل حداکثر تا تاریخ 10/04/1396 به آدرس    efaaf_90 @yahoo.com

 ارسال فرمایید .

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد دندانپزشکی

 رمضان المبارک سال 1438- خردادماه 1396