English  

مدارك لازم جهت ثبت نام كليه پذيرفته شدگان ورودی مهر 1393

ضمن خير مقدم :

مدارك لازم جهت ثبت نام كليه پذيرفته شدگان به شرح ذيل مي باشد :

  • فتوكپي و اصل ديپلم متوسطه يا گواهي قبولي تاييد شده پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و اصل مدرك اتمام دوره پيش دانشگاهي براي نظام جديد و اصل گواهي موقت پيش دانشگاهي براي فارغ التحصيلان سال جاري .
  • اصل شناسنامه و كارت ملي عكس دار و دوبرگ فتوكپي از تمام صفحات (اصل شناسنامه و كارت ملي صرفا جهت تطبيق خواهد بود ) .
  • شش قطعه عكس سه در چهار تمام رخ كه اخيرا تهيه و مشخصات پذيرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد .
  • اصل و دوبرگ فتوكپي مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه (مخصوص آقايان )
  • تكميل و ارائه فرم درخواست ثبت نام فرم هاي مربوط به تعهدات و ...
  • معرفي نامه عكس دار جهت كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي .
  • فيش ارزشنامه تحصيلي (از كليه ادارات پست در مناطق مختلف مي تواند تهيه گردد و يا از مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل )

آدرس دفتر پستي كه به محل ثبت نام نزديك مي باشد :

خيابان پاسداران – خيابان دولت – چهارراه دلبخواه

ضمنا جهت تكميل فرم هاي دفاتر نياز به آدرس دانشكده به شرح ذيل مي باشد :

آدرس دانشكده دندانپزشكي : پاسداران – نيستان دهم – پلاك 4 صندوق پستي 19585175

توجه : پذيرفته شدگاني كه اصل مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از محل تحصيل دريافت ننموده اند همراه با گواهي موقت مي بايست يك برگ سفته به مبلغ 10/000/000 ريال بعنوان ضمانت تحويل امورمالي نمايند . (محل تهيه سفته كليه شعب بانك ملي و باحه مستقر در واحد )

  • مهلت ثبت نام قبولي هاي اصلي 93/06/22 لغايت 93/06/23
  • ذخيره هاي رشته دندانپزشكي و ‌پروتز جهت تكميل فرم اعلام آمادگي در تاريخ هاي فوق به واحد دندانپزشكي مراجعه نموده و پس از تكميل فرم اعلام آمادگي و دريافت رسيد در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/06/26 در واحد حضور به هم رسانند  تا درصورت عدم تكميل ظرفيت با ظرفيت پذيرفته شدگان اصلي و وجود ظرفيت باقي مانده با رعايت حق تقدم ذخيره تا حد تكميل ظرفيت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آيد.

اعلام شرايط و مدارك لازم جهت ثبت نام رزيدنتهاي سال اول 1393

 گواهي پايان طرح براي فارغ التحصيلان سالهاي قبل

گواهي پايان تحصيلات براي فارغ التحصيلان سال جديد

 فتوكپي شناسنامه يك سري

فتوكپي كارت پايان خدمت براي آقايان (رنگی)

فتوكپي كارت ملي (رنگی)

شش قطعه عكس 4*3 جدید (رنگی)

پذيرفته شدگاني كه ازسهميه بومي وسهميه رزمندگان استفاده نموده اندبايستي گواهي مربوطه راارائه نمايند.

دانشجویان سال آخرارائه گواهی فراغت از تحصیل تا تاریخ 93/6/15 درغیر این صورت قبولی آنان کم لن یکن تلقی می شود.

تاريخ ثبت نام 1ز 93/6/15 الی 93/6/18 مي باشد.

شروع كلاسها 93/6/23 مي باشد.

جلسه معارفه 93/6/22ساعت  8  صبح محل تشكيل "سالن كنفرانس" ساختمان شماره 5 مي باشد، ضمنا" حضوركليه دستياران درجلسه مذكورالزامي است.

میزان شهریه دستیاران آزاد رشته های ارتودانتیکس وپروتزهای دندانی درسال93معادل 300000000 ریال میباشد .

میزان شهریه دستیاران آزاد رشته های دندانپزشکی ترمیمی،دندانپزشکی کودکان،اندودانتیکس، پریودانتیکس، رادیولوژی دهان وفک وصورت وجراحی دهان وفک وصورت درسال 93معادل  250000000 ریال میباشد.

میزان شهریه دستیاران آزاد رشته های بیماریهای دهان وفک وصورت وآسیب شناسی دهان وفک وصورت درسال 93معادل  100000000ریال میباشد.

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

** اطلاعيه بسيار مهم **

 

1-  از اين ترم آموزش موظف خواهد بود ليست اسامي دانشجويان را با محدوديت مالي اخذ و به گروه هاي آموزشي تحويل نمايد ، اين بدين معني خواهد بود كه چنانچه دانشجويي بدهي مالي ولو به مقدار اندك داشته باشد نام وي در ليست وارد نشده و امكان معرفي به كلاس و بخش پس از اخذ ليستها به هيچ عنوان  مقدور نخواهد بود ، لذا جهت پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی خواهشمند است به این امر مهم توجه کافی مبذول گردد .

2-  بر اساس قوانین ، دانشجوياني  كه هيچ واحدي جهت ثبت نام نداشته و فقط دفاع از پايان نامه را باقي دارند می بایست به ازاء هر ترم كه از سنواتشان مي گذرد و دفاع نمي نمايند نصف شهريه ثابت را جهت تدوين پايان نامه  پرداخت و آموزش را نيز در جريان بگذارند .كساني كه نيمسال اول آخرين ثبت نام آنها مي باشد  حداكثر تا پايان  هفته  اول خرداد ماه و براي كساني كه نيمسال دوم آخرين ثبت نام آنها بوده  حداكثر تا پايان هفته اول آذرماه ، آخرين مهلت تسويه حساب مي باشد . با توجه به بسته شدن سيستم ، در صورت دير كرد حتي براي يك روز امكان ثبت نام وجود نداشته و براي دانشجو مرخصي تحصيلي به همراه مقررات مختص آن منظور خواهد گرديد .

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 94 -93

عنوان  تاریخ 
 شروع ترم 93/06/22
 پایان  ترم  93/10/22
 چرخش اول   90/06/22الی 93/08/22
 چرخش دوم  93/8/24 الی 93/10/22
 حذف و اضافه  93/07/05 الی 93/07/07
 آخرین مهلت حذف اضطراری  93/09/17 الی 93/09/19
 آخرین مهلت امتحانات ترم اول  93/09/19
 امتحانات  93/10/24 الی 93/11/13
ثبت نام نیم سال  اول  93/11/14 الی 93/11/17
 شروع نیم سال  اول  93/11/19