English  

قابل توجه دانشجويان ترم 7فعلي ( تغییر برنامه پري كلينيك مباني پارسيل در تابستان 95 )

قابل توجه دانشجويان ترم 7فعلي
پري كلينيك مباني پارسيل در تابستان 95 بر طبق درخواست دانشجويان به شرح ذيل مي باشد:
از تاريخ 95/4/29 الي 95/5/13 روزهاي يكشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه در پري كلينيك هاي شماره 3 و پري كلينيك اندو واقع در حياط دانشكده

قابل توجه دانشجویان گرامی: ثبت نام ترم تابستانی جهت دروس عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

دانشجویانی که تمایل به ثبت نام ترم تابستانی جهت دروس عمومی در واحد دندانپزشکی را دارند ، می بایست حداکثر تا  تاریخ 95/3/3 در خواست خود را با مشخص نمودن عنوان دروس به آموزش ارائه نمایند.

دروس قابل ارائه:

  • اخلاق
  • تاریخ امامت
  • اندیشه 1 و اندیشه 2
  • دانش خانواده
  • اندیشه سیاسی
  • تفسیر قران کریم

قابل توجه دانشجويان ترمهاي 7و8و9 (برنامه كلينيك و پري كلينيك ها در تابستان 95 به شر ذيل مي باشد)

قابل توجه دانشجويان ترمهاي 7و8و9

برنامه كلينيك و پري كلينيك ها در تابستان 95 به شر ذيل مي باشد

ازمورخ 95/4/30 الي95/5/7 مباني پروتزهاي ثابت براي دانشجويان ترم 8فعلي

از مورخ 95/5/10 الي 95/5/20 كودكان عملي 1 براي دانشجويان ترم 8فعلي

ازمورخ 95/4/29 الي 95/5/20 (روزهاي سه شنبه و چهارشنبه)مباني پروتزهاي پارسيل براي دانشجويان ترم 7فعلي

از مورخ 95/4/30 الي 95/5/30 اندو 2 عملي در بخش اندو براي دانشجويان ترم 9فعلي

اطلاعیه مهم آموزشی در مورد تغییر روز امتحان بدلیل تعطیلی

قابل توجه دانشجويان محترم

با توجه به لزوم تنظيم برنامه امتحانات قبل از چاپ تقويم و تفاوت تقويمهاي موجود در سايتها در پايان ماه مبارك رمضان ، لذا امتحانات روز چهارشنبه مورخ 95/04/16 طبق همان ساعت ها به روز چهارشنبه مورخ 95/04/02 انتقال مي يابد