English  

اطلاعیه مهم آموزشی در مورد تغییر روز امتحان بدلیل تعطیلی

قابل توجه دانشجويان محترم

با توجه به لزوم تنظيم برنامه امتحانات قبل از چاپ تقويم و تفاوت تقويمهاي موجود در سايتها در پايان ماه مبارك رمضان ، لذا امتحانات روز چهارشنبه مورخ 95/04/16 طبق همان ساعت ها به روز چهارشنبه مورخ 95/04/02 انتقال مي يابد

وام دانشجویی بانک ملی

دانشجویان متقاضی دریافت وام ده میلیونی بانک ملی ، به امور دانشجویی مراجعه نمایند. به دلیل محدود بودن تعداد، اولویت با کسانی است که حداکثر تا تاریخ 94/11/18  به امور دانشجویی مراجعه نموده و مدارک خود را نکمیل کرده اند.

قابل توجه دانشجويان ترم 9 و تكميلي (امتحان اندو 2 و اندو تكميلي با توجه به تعطيلي واحد تا ساعت 9:30روز سه شنبه مورخ 94/10/29 به دليل آلودگي هوا ، از ساعت 8:30 به 14 همان روز موكول مي گردد.)

قابل توجه دانشجويان ترم 9 و تكميلي

امتحان اندو 2 و اندو تكميلي با توجه به تعطيلي واحد تا ساعت 9:30روز سه شنبه مورخ 94/10/29  به دليل آلودگي هوا ، از ساعت 8:30 به 14 همان روز موكول مي گردد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-94

 

عنوان  تاریخ 
شروع ترم 94/11/19
پایان ترم 95/03/31
چرخش اول 94/11/19 الی 95/02/01
چرخش دوم 95/02/04 الی 95/03/31
حذف و اضافه 94/12/03 الی 94/12/05
حذف اضطراری 95/02/27 الی 95/02/29
آخرين مهلت امتحانات ميان ترم 95/02/29
امتحانات  95/04/06 الی 95/04/28
ثبت نام نیمسال  اول 96-95  95/05/16 الی 95/05/23
شروع نیمسا ل اول 96-95 95/06/20