English  

  • خانه
  • معاونت ها
  • آموزشی
  • اطلاعیه درمورد تعطیلی بخش های آموزشی در روز سه شنبه مورخ (94/07/14)

اطلاعیه درمورد تعطیلی بخش های آموزشی در روز سه شنبه مورخ (94/07/14)

قابل توجه  دانشجویان گرامی احتراماً به اطلاع می رساند  با توجه به حضور دانشجویان در مراسم سی امین سال تاسیس واحد دندانپزشکی  بخش های آموزشی در روز سه شنبه 94/07/14 تعطیل می باشد.