English  

  • خانه
  • تاریخچه و فعالیت ها

تاریخچه و فعالیت ها آزمایشگاه علوم پایه

تاریخچه :

 

- تاریخ راه اندازی آزمایشگاه علوم پایه در دانشکده دندانپزشکی ؛ بهمن ماه 65 با تعداد 70 دانشجو و با کمترین امکانات بوده است که در هر سال با دو پذیرش مهر وبهمن به کار خود ادامه داده است وبه تدریج به فضای وسیع تر و امکانات مدرن تر تجهیز شده است.

 

فعالیت :

 

- برگزاری کلاس ها ی آموزشی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی در سطح علوم پایه مطابق با سرفصل های آموزشی وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی کشور

- انجام امور تحقیقاتی مربوط به پایان نامه های تحصیلی دانشجویان مرتبط با علوم پایه با توجه به فضا ؛ امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

- اقدام به برگزاری سمینارها ی علمی–آموزشی توسط دانشجویان داوطلب علوم پایه در درس باکتری شناسی

 

فضای آموزشی :

 

- مجموع فضای آموزشی حدود 329 متر مربع می­باشد که شامل دو آزمایشگاه و سه سالن آموزشی می­شود.

- ظرفیت آزمایشگاه شماره 1 : کلاس شماره 1 : 34 نفر

- ظرفیت آزمایشگاه شماره 1 کلاس شماره 2  :30 نفر

- ظرفیت آزمایشگاه شماره 2 : 25 نفر

 

معرفی پرسنل آزمایشگاه :

 

مدیریت گروه علوم پایه : جناب دکتر جلیل وند یوسفی

مسئول آزمایشگاه­های علوم پایه : مریم رضایی ( کارشناس ارشد میکروبیولوژی )

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی : مریم مینانژاد (کارشناس بیولوژی )

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی : لادن حقیقت  ( کارشناس شیمی )

کارشناس آزمایشگاه ایمنی شناسی : بهادر مفتخری ( کارشناس علوم  آزمایشگاهی)

کاردان آزمایشگاه شماره 2 : بهنام سلیمانپور شمس