English  

  • خانه
  • معرفی بخش پریودانتیکس

پریودانتیکس

متعاقب تاسیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه سال 1365؛ برنامه ریزی دروس عملی و تخصصی دندانپزشکی نیزشروع گردید؛ تا دانشجویان پس از پشت سر گذاشتن علوم پایه؛ دروس دندانپزشکی را نیز بدون وقفه آغاز نمایند. در این راه نیز مشاوره و برنامه ریزی های لازم در خصوص گروه پریودانتیکس ادامه داشته و نهایتا گروه آموزشي پريودانتيكس در سال 1369 با همت و برنامه ریزی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فیروز عطری زاده تاسیس گردید و ایشان با همکاری اساتید محترم خانم ها وأقايان دکتر فریده ایروانی؛  دکتر بهرام پور ديهیمی؛ دکتر جهانشاه برومند؛ دکتر ملکه زاهدی؛ دکتر امیر قاسمی؛ دکتر شیرین امینی؛ دکتر فاطمه سرلتی و دکتر پریسا پزشک پور تدریس واحد پریودنتولوژی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران آغاز نمودند. در این راستا و تاکنون گروه افتخار همیاری همکاران محترم دیگری همچون آقایان دکتر رضا گل نراقی؛ دکتر ایرج فرزیم و خانمها دکتر شکوه پاکنهاد و پوراندخت رستمیان را داشته است. در طول این سالیان ریاست گروه پس از آقای دکتر عطری زاده بر عهده آقای دکتر بهرام پور دیهیمی؛  آقای دکتر رضا گلنراقی ؛  خانم دکتر فرنا سیار بوده و از سال 1386 تا کنون نیز اقای دکتر محمود قاسمی مدیریت گروه را بر عهده دارند. هم اکنون هئيت علمي گروه آموزشي پريودانتيكس با در اختيار داشتن  13 نفر از فرهيختگان رشته پريودنتولوژي؛ شامل 5 دانشيار و 8 استاديار تمام وقت آموزش اين علم را بر عهده دارد .

همکاران محترم گروه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1- دکتر نسرین اصفهانی زاده ( دانشیار)

2- دکتر شبنم آقایان ( استادیار)

3- دکتر نادر ایوبیان ( استادیار و معاونت گروه)

4- دکتر خسرو ثائبی ( دانشیارو عضو شورای فرهنگی واحد)

5- دکتر سعید سادات منصوری( دانشیار وسرپرست گروه تخصصی و نماینده گروه در شورای آموزشی واحد)

6- دکتر فاطمه سرلتی ( دانشیار و نماینده گروه در کمیته کنترل عفونت)

7- دکتر فرنا سیار( استادیار و نماینده گروه در کمیته پژوهشی واحد)

8- دکتر محمد رضا شباهنگ فر ( استادیار)

9- دکتر رویا شریعتمدار احمدی ( استادیار و نماینده گروه در شورای پژوهشی واحد)

10- دکتر امیرحسین فرهمند ( استادیار)

11- دکتر محمود قاسمی ( دانشیار ومدیر گروه)

12- دکتر محمدرضا کریمی ( استادیار و نماینده گروه در کمیتهEDO )

13- دکتر امید مقدس ( استادیار)

گروه آموزشی پریودانتیکس در ساختمان شماره 3 واحد دندانپزشكي قرار داشته ؛ كه بخش آموزشي دانشجويان دندانپزشكي عمومی در طبقه اول و بخش آموزش دستياران تخصصي در طبقه چهارم آن واقع گرديده است. فضاي آموزشي دندانپزشكي عمومی دارای 25 يونيت فعال ؛ اتاق استريل و اتاق اساتيد بوده و فضاي آموزشي دستياران تخصصی داراي 12 يونيت ؛اتاق استريل و اساتيد و نيز محيطي مجزا با دو يونيت مختص آموزش ايمپلنت ميباشد. در هر دو بخش تجهيزات پيشرفته مورد نياز آموزشی وجود داشته تا تمامی دانشجویان عمومی و تخصصی کلیه علوم مربوطه را بر طبق برنامه ریزی های منظم و ضوابط وزارت بهداشت فرا گیرند.

در رشته دندانپزشكي عمومی مبحث پريودنتولوژي در 3 واحد نظري و 4 واحد عملي با ضوابط و شرايط مشخص كه شرح آن در کتابچه راهنمای بخش درج شده آموزش داده خواهد شد. علاوه بر آن دانشجوياني كه ميبايست واحد درمان جامع خود را در اين گروه به انجام برسانند در ترم آخر در بخش حضور خواهند يافت.همچنين در هر ترم تعدادي از فارغ التحصيلان خارج از كشور دوره تكميلي خود را  در اين گروه به انجام ميرسانند.

دوره تخصصي پريودانتيكس از سال 1388 با برنامه ریزی و سرپرستی جناب آقای دکتر سعید سادات منصوری با پذيرش 3 دستيار اغاز گردید و گروه مفتخر است كه تاکنون دستياران؛ در آزمون بورد تخصصي قبولي 100% را كسب نموده اند. پذیرش سالیانه دستیار تخصصی در گروه  3 نفربوده که متعاقب قبولی در امتحانات ورودی به دانشکده معرفی میگردند.

 
کتابچه بخش پریو

دانشجوي محترم:

گردآوري پيش رو جهت معرفي گروه آموزشي پريودانتيكس در واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران تهيه گرديده است. اميدواريم با مطالعه دقيق آن ؛ آگاهي كامل از مقررات و موارد اصولي آموزش در اين بخش را فرا گرفته؛ و بتوانيد مباحث درنظر گرفته شده را با موفقيت بپايان رسانيد.

متعاقب تاسیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه سال 1365؛ برنامه ریزی دروس عملی و تخصصی دندانپزشکی نیزشروع گردید؛ تا دانشجویان پس از پشت سر گذاشتن علوم پایه؛ دروس دندانپزشکی را نیز بدون وقفه آغاز نمایند. در این راه نیز مشاوره و برنامه ریزی های لازم در خصوص گروه پریودانتیکس ادامه داشته و نهایتا گروه آموزشي پريودانتيكس در سال 1369 با همت و برنامه ریزی استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فیروز عطری زاده تاسیس گردید و ایشان با همکاری اساتید محترم خانم ها وأقايان دکتر فریده ایروانی؛  دکتر بهرام پور ديهیمی؛ دکتر جهانشاه برومند؛ دکتر ملکه زاهدی؛ دکتر امیر قاسمی؛ دکتر شیرین امینی؛ دکتر فاطمه سرلتی و دکتر پریسا پزشک پور تدریس واحد پریودنتولوژی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران آغاز نمودند. در این راستا و تاکنون گروه افتخار همیاری همکاران محترم دیگری همچون آقایان دکتر رضا گل نراقی؛ دکتر ایرج فرزیم و خانمها دکتر شکوه پاکنهاد و پوراندخت رستمیان را داشته است. در طول این سالیان ریاست گروه پس از آقای دکتر عطری زاده بر عهده آقای دکتر بهرام پور دیهیمی؛  آقای دکتر رضا گلنراقی ؛  خانم دکتر فرنا سیار بوده و از سال 1386 تا کنون نیز اقای دکتر محمود قاسمی مدیریت گروه را بر عهده دارند. هم اکنون هئيت علمي گروه آموزشي پريودانتيكس با در اختيار داشتن  13 نفر از فرهيختگان رشته پريودنتولوژي؛ شامل 5 دانشيار و 8 استاديار تمام وقت آموزش اين علم را بر عهده دارد .

همکاران محترم گروه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1-            دکتر نسرین اصفهانی زاده ( دانشیار)

2-            دکتر شبنم آقایان ( استادیار)

3-            دکتر نادر ایوبیان ( استادیار و معاونت گروه)

4-            دکتر خسرو ثائبی ( دانشیارو عضو شورای فرهنگی واحد)

5-            دکتر سعید سادات منصوری( دانشیار وسرپرست گروه تخصصی و نماینده گروه در شورای آموزشی واحد)

6-            دکتر فاطمه سرلتی ( دانشیار و نماینده گروه در کمیته کنترل عفونت)

7-            دکتر فرنا سیار( استادیار و نماینده گروه در کمیته پژوهشی واحد)

8-            دکتر محمد رضا شباهنگ فر ( استادیار)

9-            دکتر رویا شریعتمدار احمدی ( استادیار و نماینده گروه در شورای پژوهشی واحد)

10-            دکتر امیرحسین فرهمند ( استادیار)

11-            دکتر محمود قاسمی ( دانشیار ومدیر گروه)

12-            دکتر محمدرضا کریمی ( استادیار و نماینده گروه در کمیتهEDO  )

13-            دکتر امید مقدس ( استادیار)

گروه آموزشی پریودانتیکس در ساختمان شماره 3 واحد دندانپزشكي قرار داشته ؛ كه بخش آموزشي دانشجويان دندانپزشكي عمومی در طبقه اول و بخش آموزش دستياران تخصصي در طبقه چهارم آن واقع گرديده است. فضاي آموزشي دندانپزشكي عمومی دارای 25 يونيت فعال ؛ اتاق استريل و اتاق اساتيد بوده و فضاي آموزشي دستياران تخصصی داراي 12 يونيت ؛اتاق استريل و اساتيد و نيز محيطي مجزا با دو يونيت مختص آموزش ايمپلنت ميباشد. در هر دو بخش تجهيزات پيشرفته مورد نياز آموزشی وجود داشته تا تمامی دانشجویان عمومی و تخصصی کلیه علوم مربوطه را بر طبق برنامه ریزی های منظم و ضوابط وزارت بهداشت فرا گیرند.

در رشته دندانپزشكي عمومی مبحث پريودنتولوژي در 3 واحد نظري و 4 واحد عملي با ضوابط و شرايط مشخص كه شرح آن در کتابچه راهنمای بخش درج شده آموزش داده خواهد شد. علاوه بر آن دانشجوياني كه ميبايست واحد درمان جامع خود را در اين گروه به انجام برسانند در ترم آخر در بخش حضور خواهند يافت.همچنين در هر ترم تعدادي از فارغ التحصيلان خارج از كشور دوره تكميلي خود را  در اين گروه به انجام ميرسانند.

دوره تخصصي پريودانتيكس از سال 1388 با برنامه ریزی و سرپرستی جناب آقای دکتر سعید سادات منصوری با پذيرش 3 دستيار اغاز گردید و گروه مفتخر است كه تاکنون دستياران؛ در آزمون بورد تخصصي قبولي 100% را كسب نموده اند. پذیرش سالیانه دستیار تخصصی در گروه  3 نفربوده که متعاقب قبولی در امتحانات ورودی به دانشکده معرفی میگردند.

با آرزوی موفقیت

هئیت علمی گروه آموزشی پریودانتیکس

 

 

پريودنتولوژي نظري 1: ( 1 واحد نظري)

پيش نياز : ندارد

اين واحد طبق برنامه ريزي آموزشي در ترم 7 به دانشجويان ارائه ميگردد. آموزش اين واحد نظري در 17 جلسه يك ساعته بصورت يك روز در هفته در طي ترم اجرا ميگردد. دانشجويان ميبايست در هر جلسه از حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع در كلاس درس مشخص شده حضور داشته و به دانشجويان تاخيري اجازه حضور در كلاس داده نخواهد شد. هر دانشجو مجاز به حداكثر 4 جلسه غيبت ( موجه و يا غير موجه) بوده و به دانشجويان بيش از 4 جلسه غيبت اجازه حضور در امتحان پايان ترم داده نخواهد شد.عناوين و تعداد جلسات اين واحد نظري به شرح زير خواهد بود.

تعداد جلسات

نام مبحث

3

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1-   هيستو آناتومي پريودنتا ل ( لثه ؛ ليكامان پريودنتال ؛ سمان و استخوان آلوئول )

2-   ميكروب شنا سي

3-   پاتوژنز بيماريهاي پريودنتال(مكانيزم تخريب بافتي و تشكيل پاكت)

4-  اتيولوژي بيماريهاي پريودنتا ل (عوامل موضعي و سیستمیک)

5-   كلاسيفيكاسيون بيماريهاي پريودنتا ل

6-  بیماری پریودنتال در کودکان

7-  پيشگيري بيماريهاي پريودنتال

8-  شناخت وسايل دستي؛ سونيك و اولتراسونيك

9-  اصول جرمگيري با وسايل دستي؛ سونيك و اولتراسونيك

10- ايمونولوژي بيماريهاي پريودنتا ل

11-  اپيدميولوژي بيماريهاي پريودنتا ل

 

مباحث فوق بر اساس طرح درس مصوب گروه EDO تدريس ميگردد و مدرسين و جلسات مربوطه در ابتداي هر ترم مشخص و در تابلوي اعلانات بخش جهت آگاهي دانشجويان نصب ميگردد.

امتحان پايان ترم اين واحد در روز و ساعت مشخص شده از طرف آموزش به صورت كتبي و تركيبي از سئوالات تشريحي؛ چند گزينه اي؛ صحيح و غلط و پر نمودن جاي خالي برگزار ميگردد.منابع دروس در پايان هر مبحث توسط مدرسين اعلام ميگردد؛ اما بطور كلي منابع تدريسي از كتب زير ميباشد.

1- Carranza Clinical Periodontology, Latest Edition

2- Lindhe, Clinical Periodontology and implant dentistry, Latest Edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پريودنتولوژي عملي 1: ( يك واحد عملي)

پيش نياز: پريودنتولوزي نظري 1

اين واحد طبق برنامه ريزي آموزشي در ترم 8 به دانشجويان ارائه ميگردد. آموزش اين واحد عملي در 8 جلسه سه ساعته بصورت يك روز در هفته اجرا ميگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندي انجام شده از جانب نماينده ترم يك چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد يافت.نماينده ترم نيز ميبايست قبل از شروع ترم ليست دانشجويان را از آموزش اخذ و گروه بندي هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجويان ميبايست در هر جلسه از حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گرددو حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد هر دانشجو مجاز به حداكثر 1 جلسه غيبت ( موجه و يا غير موجه) بوده و به دانشجويان بيش از 1 جلسه غيبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحاني نيز از وي بعمل نخواهد آمد. دانشجوياني كه به هر دليل از ترم خود جا مانده ميبايست با نماينده اين واحد عملي جهت گروه بندي خود هماهنگي بعمل آورده و به هيچ تقاضايي خارج از اين ضوابط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

به دانشجويان در اين واحد عملي اصول تکمیل پرونده بيماران  در بخش پريودنتولوژي؛ آشنايي با قلمهاي پريودنتال و نحوه بكارگيري انان ؛ مشاهدات پريودنتال نرمال در دهان و روشهاي كنترل پلاك آموزش داده خواهد شد. همچنين آموزش بهتر نحوه بكارگيري قلمهاي جرمگيري را دانشجويان روی مدل و سپس در دهان همكلاسي هاي خود فرا خواهند گرفت.

دانشجويان ميبايست قبل از شروع چرخش خود قلمهاي مورد نياز كه علاوه بر اين واحد عملي در واحد هاي عملي 2 الي 4 و نيز درمان جامع مورد استفاده قرار ميگيرد را آماده و بهمراه سيني مخصوص وسايل به اتاق استريل تحويل داده تا در شروع كلاس بصورت استريل دريافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسايل خود بوده و اتاق استريل وسايل هيچ دانشجويي را به ديگري ولو با حضور صاحب وسايل تحويل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجوياني كه وسايل خود را به اتاق استريل تحويل نداده باشند داده نخواهد شد و غيبت منظور ميگردد.

دانشجو ميبايست پس از پايان چرخش وسايل خود را به صورت استريل از پرسنل اتاق استريل دريافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداري نموده تا فضاي لازم جهت وسايل دانشجويان جديد مهيا گردد.

قلمهاي مورد نياز جهت آموزش عملي در گروه آموزشي پريودانتيكس به شرح زير ميباشد.

نام وسيله

تعداد و مشخصات

سيني وسايل

1 عدد

آيينه

2 عدد

سوند

1 عدد

پنس

1 عدد

پروب مدرج پريودنتال

1 عدد نوع ويليامز

اسكيلر U 15/30

1 عدد و شماره  U 15/30

كورت گريسي

3 عدد يك عدد شماره 1/2 يا 3/4  ؛ يك عدد شماره  5/6يا 7/8 يا  9/10  و يك عدد شماره 11/12يا 13/14)

كورت Mc Call

1 عدد شماره 17/18

 

به دانشجويان عزيز توصيه ميگردد مارك قلمهاي خود را به نحوي انتخاب نمايند تا در طول 5 ترم و نيز در آينده بتوانند انان را  مورد استفاده قرار دهند. در اين خصوص پيشنهاد ميگردد با بخش هماهنگي بعمل آمده تا نتيجه مطلوب حاصل گردد.

عناوين زير بصورت سخنراني و يا Demonstration  توسط مدرسين اجرا و سپس كار عملي با قلمها آموزش و تمرين خواهد شد.

1- آشنايي با پرونده و نحوه پر كردن آن بصورت كامل با توضيحات مربوطه  شامل گرفتن تاريخچه؛ معاينات كامل لثه؛ ارزيابي پلاك ؛ چارت پريو و نحوه تكميل آن؛ ارزيابي راديوگرافي ؛ تشخيص ؛ پروگنوز و طرح درمان ( ضمیمه 1)

2- معاينات پريودنتال به صورت عملي بر روي يكي از دانشجويان و آگاهي از كليه موارد پریودنشیم نرمال.

3- آشنايي با پروب هاي پريودنتال وموارد و  نحوه استفاده آن.

4- آشنايي با قلمهاي پريودنتال

5- نحوه بكارگيري قلمهاي پريودنتال در جرمگيري و صاف و صيقلي نمودن دندان.

6- پوليش نمودن دندان.

7- آموزش بهداشت و روشهاي مختلف مسواك زدن و وسايل كمكي در بهداشت دهان شامل نخ دندان؛ مسواكهاي بين دنداني و   دهانشويه ها.

نحوه ارزشيابي واحد پريودنتولوژي عملي 1:

اين امر در سه قسمت انجام ميگردد.

1- آزمون كتبي به صورت يكسان و همزمان از موارد تدريس شده:      6 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                      6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                        1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

مباحث در نظر گرفته شده آزمون کتبی عبارتند از:

1- نرمال پريودنشيم   2- كلاسيفيكاسيون بيماريهاي پريودنتا ل   3- علائم چارت پريو؛ تفسیر رادیوگرافی؛ تشخیص؛ پروگنوز و طرح درمان  4- شناخت وسايل دستي؛ سونيك و اولتراسونيك 5- پيشگيري بيماريهاي پريودنتال و  طرق مختلف كنترل پلاک  6- درمانهای Non-surgical

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پريودنتولوژي نظري 3: ( 1 واحد نظري)

پيش نياز : پریودنتولوژی نظری 2

اين واحد طبق برنامه ريزي آموزشي در ترم 10 به دانشجويان ارائه ميگردد. آموزش اين واحد نظري در 17 جلسه يك ساعته بصورت يك روز در هفته در طي ترم اجرا ميگردد. دانشجويان ميبايست در هر جلسه از حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع در كلاس درس مشخص شده حضور داشته و به دانشجويان تاخيري اجازه حضور در كلاس داده نخواهد شد. هر دانشجو مجاز به حداكثر 4 جلسه غيبت ( موجه و يا غير موجه) بوده و به دانشجويان بيش از 4 جلسه غيبت اجازه حضور در امتحان پايان ترم داده نخواهد شد.عناوين و تعداد جلسات اين واحد نظري به شرح زير خواهد بود.

تعداد جلسات

نام مبحث

1

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1- ژنژیوکتومی و ژنژیوپلاستی

2- روش عمل فلپ

4- جراحی استخوا ن

5- ضایعات ناحیه انشعاب ریشه ها

6- ضایعات موکوژنژیوال و  روشهای مختلف  درمان ضایعات موکوژنژیوال

8- پریو – پروتز

10- درمانهای رژنراتیو

12-                          Biologic principal of implant

13-                             Surgical aspects  of implant

15-       Risk factors & complications of implant

16- Immediate implantation‌

 

مباحث فوق بر اساس طرح درس مصوب گروه EDO تدريس ميگردد و مدرسين و جلسات مربوطه در ابتداي هر ترم مشخص و در تابلوي اعلانات بخش جهت آگاهي دانشجويان نصب ميگردد.

امتحان پايان ترم اين واحد در روز و ساعت مشخص شده از طرف آموزش به صورت كتبي و تركيبي از سئوالات تشريحي؛ چند گزينه اي؛ صحيح و غلط و پر نمودن جاي خالي برگزار ميگردد.منابع دروس در پايان هر مبحث توسط مدرسين اعلام ميگردد؛ اما بطور كلي منابع تدريسي از كتب زير ميباشد.

1- Carranza Clinical Periodontology, Latest Edition

2- Lindhe, Clinical Periodontology and implant dentistry, Latest Edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پريودنتولوژي عملي 3: ( يك واحد عملي)

پيش نياز: پريودنتولوزي عملی 2

اين واحد طبق برنامه ريزي آموزشي در ترم 10 به دانشجويان ارائه ميگردد. آموزش اين واحد عملي در 8 جلسه بصورت يك روز در هفته از ساعت 9:00 الی 14:30 اجرا ميگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندي انجام شده از جانب نماينده ترم يك چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد يافت.نماينده ترم نيز ميبايست قبل از شروع ترم ليست دانشجويان را از آموزش اخذ و گروه بندي هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجويان ميبايست در هر جلسه از حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گردد و حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد.هر دانشجو مجاز به حداكثر 1 جلسه غيبت ( موجه و يا غير موجه) بوده و به دانشجويان بيش از 1 جلسه غيبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحاني نيز از وي بعمل نخواهد آمد. دانشجویانی که بیمار نداشته ملزم به حضور در بخش و همکاری با همکلاسی خود در تکمیل پرونده و به فراگیری و مرور مباحث آموزش داده شده بپردازند.

دانشجوياني كه به هر دليل از ترم خود جا مانده ميبايست با نماينده اين واحد عملي جهت گروه بندي خود هماهنگي بعمل آورده و به هيچ تقاضايي خارج از اين ضوابط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان میبایست در بخش ظاهری آراسته و با روپوش تمیز و آستین بلند حضور یابند و از ورود هر دانشجو که موازین دانشکده و نیز موازین کنترل عفونت را اجرا ننمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

طبق بخشنامه آموزشی و کمیته کنترل عفونت بخش مجاز بوده در صورت عدم رعایت موازین کنترل عفونت از اخطار تا کسر حداکثر 3 نمره از دانشجو اقدام نماید.

قلمهای مورد نیاز این واحد عملی همان قلمهای تهیه شده در واحد عملی 1 میباشد.

دانشجويان ميبايست قبل از شروع چرخش خود قلمهاي مورد نياز را آماده به اتاق استريل تحويل داده تا در شروع بخش بصورت استريل دريافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسايل خود بوده و اتاق استريل وسايل هيچ دانشجويي را به ديگري ولو با حضور صاحب وسايل تحويل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجوياني كه وسايل خود را به اتاق استريل تحويل نداده باشند داده نخواهد شد و غيبت منظور ميگردد.

دانشجو ميبايست پس از پايان چرخش وسايل خود را به صورت استريل از پرسنل اتاق استريل دريافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداري نموده تا فضاي لازم جهت وسايل دانشجويان جديد مهيا گردد.

حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن واحد پریودنتولوژی عملی 3:

دانشجويان در اين واحد عملي میبایست فاز I درمان را دردو بیمار دارای حداکثر پریدنتیت خفیف تا متوسط بطور کامل به انجام برسانند . فاز 1 درمان در یکی از دو بیمار میبایست کاملا با وسایل دستی و بیمار دیگر با وسایل اولتراسونیک و دستی به اتمام برسد. علاوه بر آن حداقل در یک جراحی نیز بعنوان Aid  حضور داشته باشند. نماینده هر گروه برنامه ریزی حضور جهت Aidرا انجام میدهد.

جهت بررسی نهایی کارهای انجام شده؛ هر دانشجو دارای یک برگه Requirement  مجزا در اتاق اساتید در پوشه ای متعلق به گروه  بوده که دانشجو میبایست در خاتمه هر یک از مقاطع کاری در هر بیمار0(1- تشکیل پرونده؛2- جرمگیری و بروساژ ؛ و 3-   Recall) تایید کار انجام شده را از استاد خود در  الف ) پرونده بیمار و ب )  برگه  Requirement دریافت دارد . پوشه حاوی برگه های Requirement به هیچ وجه نمی بایست از اتاق اساتید خارج گردد.

لازم به ذکر میباشد که Recall بعنوان بخشی از درمان بیمار تلقی شده و عدم انجام آن به منزله ناتمام ماندن مراحل درمان بیمار خواهد بود.

پس از اتمام کار و انجام Recall هر بیمار دانشجو میبایست اتمام این مرحله  و ارجاع بیمار به گروه درمانی دیگررا در برگه تشخیص بیمار قید و امضاء استاد خود و مهر بخش را گرفته و بیمار را جهت ادامه درمان راهنمایی کند.

بیمارانی که نیاز به فاز II درمان و جراحی پریودنتال داشته قبل از ارجاع به گروه درمانی دیگر جهت ادامه درمان جراحی پریودنتال به بخش تخصصی پریودانتیکس ارجاع میگردند.

 

در مورد بیماران اورژانس ؛ می توان قبل از درمان پریودنتال آنان را جهت رفع مشکل اورژانس به بخش مورد نظر ارجاع داد .

دانشجویان میبایست پس از اتمام کار روزانه یونیت خود را مرتب و موارد یکبار مصرف را از آن جدا نموده و در سطل زباله جا داده و وسایل خود را شسته و تمیز به اتاق استریل جهت آماده سازی چلسه بعد تحویل دهند.

چنانچه دانشجویی موفق به تکمیل موارد مورد نیاز این واحد عملی نگردد نمره وی ناتمام اعلام شده و تنها یک ترم فرصت داشته تا موارد مورد نیاز را تکمیل کند. تا تکمیل این واحد عملی اجازه اخذ واحد عملی بالاتر به وی داده نخواهد شد و چنانچه در ترم آینده موفق به تکمیل آن نگردد نمره وی صفر منظور شده و میبایست مجددا واحد را گرفته و حضور کامل همانند دانشجویان جدید داشته باشد.

ارزیابی نهایی واحد پریودنتولوژی عملی 3:

 

1- انجام جرمگیری کامل برای دوبیمار                              5/12 نمره

2-  حضور بعنوان Aid در  دوجراحی پریودنتال                    5/0 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                         6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                           1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

مباحث در نظر گرفته شده آزمون کتبی عبارتند از:

1- كلاسيفيكاسيون بيماريهاي پريودنتا ل  2- علائم چارت پريو؛ تفسير راديو گرافي؛ تشخيص و پروگنوزوطرح درمان 3-  پيشگيري بيماريهاي پريودنتال و  طرق مختلف كنترل پلاك4- Systemic & Local drug delivery system 5-  اندو- پریو

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پريودنتولوژي عملي 4: ( يك واحد عملي)

پيش نياز: پريودنتولوزي عملی 3

اين واحد طبق برنامه ريزي آموزشي در ترم 11 به دانشجويان ارائه ميگردد. آموزش اين واحد عملي در 8 جلسه بصورت يك روز در هفته از ساعت 9:00 الی 14:30 اجرا ميگردد و لذاهر دانشجو طبق گروه بندي انجام شده از جانب نماينده ترم يك چرخش (Rotation) در بخش حضور خواهد يافت.نماينده ترم نيز ميبايست قبل از شروع ترم ليست دانشجويان را از آموزش اخذ و گروه بندي هر دو چرخش را به بخش ارائه دهد. دانشجويان ميبايست در هر جلسه از حداكثر 5 دقيقه قبل از شروع در بخش حضور داشته باشند. در طول ساعات کار عملی این واحد دانشجو نمیبایست به هیچ دلیلی از بخش بدون اجازه خارج گردد و حضور و غیاب در چند نوبت انجام شده و عدم حضور در هر یک به منزله غیبت آن جلسه میباشد.هر دانشجو مجاز به حداكثر 1 جلسه غيبت ( موجه و يا غير موجه) بوده و به دانشجويان بيش از 1 جلسه غيبت اجازه حضور در بخش داده نخواهد شد و متعاقبا امتحاني نيز از وي بعمل نخواهد آمد. دانشجویانی که بیمار نداشته ملزم به حضور در بخش و همکاری با همکلاسی خود در تکمیل پرونده و به فراگیری و مرور مباحث آموزش داده شده بپردازند.

دانشجوياني كه به هر دليل از ترم خود جا مانده ميبايست با نماينده اين واحد عملي جهت گروه بندي خود هماهنگي بعمل آورده و به هيچ تقاضايي خارج از اين ضوابط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان میبایست در بخش ظاهری آراسته و با روپوش تمیز و آستین بلند حضور یابند و از ورود هر دانشجو که موازین دانشکده و نیز موازین کنترل عفونت را اجرا ننمایند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

طبق بخشنامه آموزشی و کمیته کنترل عفونت بخش مجاز بوده در صورت عدم رعایت موازین کنترل عفونت از اخطار تا کسر حداکثر 3 نمره از دانشجو اقدام نماید.

قلمهای مورد نیاز این واحد عملی همان قلمهای تهیه شده در واحد عملی 1 میباشد.

دانشجويان ميبايست قبل از شروع چرخش خود قلمهاي مورد نياز را آماده به اتاق استريل تحويل داده تا در شروع بخش بصورت استريل دريافت دارند. هر دانشجو موظف به ارائه و استفاده از وسايل خود بوده و اتاق استريل وسايل هيچ دانشجويي را به ديگري ولو با حضور صاحب وسايل تحويل نخواهد داد. اجازه حضور در بخش به دانشجوياني كه وسايل خود را به اتاق استريل تحويل نداده باشند داده نخواهد شد و غيبت منظور ميگردد.

دانشجو ميبايست پس از پايان چرخش وسايل خود را به صورت استريل از پرسنل اتاق استريل دريافت داشته و تا ترم بعد نزد خود نگاهداري نموده تا فضاي لازم جهت وسايل دانشجويان جديد مهيا گردد.

حداقل موارد کاری جهت به اتمام رساندن واحد پریودنتولوژی عملی 3:

دانشجويان در اين واحد عملي میبایست فاز I درمان را دردو بیمار دارای حداکثر پریدنتیت خفیف تا متوسط بطور کامل به انجام برسانند و علاوه بر آن حداقل در یک جراحی نیز بعنوان Aid  حضور داشته باشند. نماینده هر گروه برنامه ریزی حضور جهت Aidرا انجام میدهد.

جهت بررسی نهایی کارهای انجام شده؛ هر دانشجو دارای یک برگه Requirement  مجزا در اتاق اساتید در پوشه ای متعلق به گروه  بوده که دانشجو میبایست در خاتمه هر یک از مقاطع کاری در هر بیمار0(1- تشکیل پرونده؛2- جرمگیری و بروساژ  و 3-   Recall) تایید کار انجام شده را از استاد خود در  الف ) پرونده بیمار( ضمیمه 4) و ب )  برگه  Requirement دریافت دارد . پوشه حاوی برگه های Requirement به هیچ وجه نمی بایست از اتاق اساتید خارج گردد.

لازم به ذکر میباشد که Recall بعنوان بخشی از درمان بیمار تلقی شده و عدم انجام آن به منزله ناتمام ماندن مراحل درمان بیمار خواهد بود.

پس از اتمام کار و انجام Recall هر بیمار دانشجو میبایست اتمام این مرحله  و ارجاع بیمار به گروه درمانی دیگررا در برگه تشخیص بیمار قید و امضاء استاد خود و مهر بخش را گرفته و بیمار را جهت ادامه درمان راهنمایی کند.

بیمارانی که نیاز به فاز II درمان و جراحی پریودنتال داشته قبل از ارجاع به گروه درمانی دیگر جهت ادامه درمان جراحی پریودنتال به بخش تخصصی پریودانتیکس ارجاع میگردند.

در مورد بیماران اورژانس ؛ می توان قبل از درمان پریودنتال آنان را جهت رفع مشکل اورژانس به بخش مورد نظر ارجاع داد .

دانشجویان میبایست پس از اتمام کار روزانه یونیت خود را مرتبو موارد یکار مصرف را از آن جدا نموده و در سطل زباله جا داده و وسایل خود را شسته و تمیز به اتاق استریل جهت آماده سازی چلسه بعد تحویل دهند.

چنانچه دانشجویی موفق به تکمیل موارد مورد نیاز این واحد عملی نگردد نمره وی ناتمام اعلام شده و تنها یک ترم فرصت داشته تا موارد مورد نیاز را تکمیل کند. تا تکمیل این واحد عملی اجازه اخذ واحد عملی بالاتر به وی داده نخواهد شد و چنانچه در ترم آینده موفق به تکمیل آن نگردد نمره وی صفر منظور شده و میبایست مجددا واحد را گرفته و حضور کامل همانند دانشجویان جدید داشته باشد.

ارزیابی نهایی واحد پریودنتولوژی عملی 4:

1- انجام جرمگیری کامل برای دوبیمار                               12 نمره

2-  حضور بعنوان Aid در  دوجراحی پریودنتال                    1 نمره

3- آزمون کتبی یکسان و همزمان                                     6 نمره

4- انظباط بخشی و کنترل عفونت                                     1 نمره

لازم به ذکر میباشد که کسب حداقل 50% نمره آزمون کتبی جهت جمع نمرات الزامی میباشد.در غیر اینصورت نمره وی نا تمام و دانشجو میبایست در ترم بعد با دانشجویان جدید این واحد ؛ مجددا امتحان داده و تا کسب حداقل این نمره؛ واحد عملی بعد به وی داده نخواهد شد.

امتحان پایان ترم پریو عملی 4 از کلیه سرفصلهای پریو نظری1 الی 3  که کاربرد بالینی دارند خواهد بود. این امتحان بصورت ارائه اسلاید و سئوالات مربوط به آن خواهد بود. نماینده گروه میبایست با مسئول کلاسهای نظری در خصوص در اختیار داشتن یک کلاس در تاریخ تعیین شده هماهنگی لازم را بعمل آورد.

در صورت هر گونه تغییر؛ مباحث مورد نظر در تابلوی اعلانات بخش به اطلاع خواهد رسید.

 

 

 

 

درمان جامع عملی

دانشجویان در صورت نیاز به انجام کار عملی پریودنتال جهت این واحد عملی میبایست با مسئول اتاق استریل هماهنگی لازم در خصوص روزهای حضور در بخش را بعمل آورند. این دانشجویان میبایست پرونده مخصوص این واحد عملی  را تکمیل و ارائه نمایند.دانشجویان توجه داشته باشند که مجاز به انجام دو بیمار با یک استاد نبوده و در مان هر بیمارمیبایست با یک استاد جداگانه انجام پذیرد.  با هماهنگی بعمل امده با سرپرست محترم این گروه ؛ دانشجویانی که مایل باشند میتوانند بیماران پریودنتولوژی عملی 3 یا 4 خود را بعنوان بیمار درمان حامع عملی در نظر بگیرند و لذا در این صورت میبایست پس از اتمام کار این بیماران ثبت کار آن بیمار را در برگه Requirement این واحد عملی نیز به انجام برسانند.

کلیه موارد انظباطی بخش در خصوص حضور و غیاب ؛ موازین کنترل عفونت و غیره در خصوص این واحد عملی نیز لازم الاجرا میباشد.