English  

  • خانه
  • کتابخانه
  • کتاب تالیف اعضاء هیات علمی

کتاب تالیف اعضاء هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی هیات علمی

عنوان کتاب

ناشر

 سال نشر

1

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی ، دکتر مسعود رضائی

بیماری _ داروها  _ دندانپزشک

دانشگاه تهران

1365

2

دکتر خسرو ثائبی

دندانپزشکی پیشگیری

کلمه

1368

3

دکتر سید مهدی جعفری

بیرون آوردن دندانهای روئیده و نهفته

باورداران

1369

4

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

پیشگیری و درمان عفونت در جراحی دهان و فک و صورت

مبتکران

1370

5

دکتر مهران نوربخش

مبانی پروتز ثابت

 

1370

6

دکتر فرنا سیار

امداد دندانپزشکی

مازیار

1372

7

دکتر مسعود رضائی

ایمونولوژی بیماری های دهان

اشارت

1372

8

دکتر اقدس فروزنده

آسیب شناسی دهان و فک و صورت (شیفر)

دانشگاه تهران

1372

9

دکتر مسعود رضائی

تشخیص و درمان بیماریهای دهان

مترجم

1372

10

دکتر مهران نوربخش

پروتز پارسیل

باورداران

1373

11

دکتر محمدعلی  دولت آبادی

جراحی دهان ، فک و صورت

دانشگاه آزاد اسلامی

1373

12

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

اصول کاربرد آنتی بیوتیک ها ، پیشگیری و درمان عفونت در جراحی دهان ، فک و صورت

دانشگاه آزاد اسلامی

1374

13

دکتر پریسا سید اخوان

بافت شناسی دهان ، رشد و نمو ، ساختمان ، وظایف 

دانشگاه تهران

1374

14

دکتر افشین حراجی

جراحی ریشه دندان

دانشگاه آزاد اسلامی

1374

15

دکتر سید مهدی جعفری

جراحی ریشه دندان

دانشگاه آزاد اسلامی 

1374

16

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

راهنمای جیبی جراحی

دانشگاه آزاد اسلامی

1374

17

دکتر کوروش طاهری طالش

اورژانسهای جراحی دهان و فک و صورت

حیان

1375

18

دکتر مسعود رضائی

بیماریهای دهان برکت ،تشخیص و درمان (3 جلد)

دانشگاه تهران

1375

19

دکتر مرتضی نشاندار

رازهای دندانپزشکی

جعفری

1375

20

دکتر احمدرضا طلائی پور

شکستگی های فک و صورت

شهرآب

1375

21

دکتر اقدس فروزنده

آسیب شناسی دهان و فک و صورت (شیفر)

دانشگاه تهران

1376

22

دکتر احمدرضا طلائی پور

تفسیر رادیولوژیک ضایعات دهان و فک و صورت

حیان

1376

23

دکتر سید مهدی جعفری

جراحی راست فکی (ارتوگناتیک)

باورداران

1376

24

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

طب داخلی در دندانپزشکی و جراحی فک و صورت

دانشگاه آزاد اسلامی

1376

25

دکتر اقدس فروزنده

مروری بر پاتولوژی دهان

حیان

1376

26

دکتر مسعود رضائی

هندبوک دندانپزشکی بالینی آکسفورد

حیان

1376

27

دکتر رضا حجازی

آناتومی سر و گردن

دانشگاه تهران

1377

28

دکتر اقدس فروزنده

تشخیص و درمان تومورها و کیست های ادنتوژنیک

سیمیا

1377

29

دکتر احمدرضا طلائی پور، دکتر سید مهدی جعفری ، دکتر مسعود رضائی، دکتر مهران نوربخش

تشخیص و درمان فوریتهای دندانپزشکی

سیمیا

1377

30

دکتر سید مهدی جعفری

درمانهای رایج در جراحی دهان

سیمیا

1377

31

دکتر سید مهدی جعفری

راهنمای بالینی جراحی دهان ، فک و صورت لاسکین 1998

سیمیا

1377

32

دکتر مهران نوربخش

درسنامه پروتز ثابت

نوردانش

1378

33

دکتر اسحق لاسمی ، دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی ،دکتر سید مهدی جعفری

درسنامه جراحی دهان و فک و صورت

تیمورزاده _ طبیب

1378

34

دکتر مهران نوربخش

درسنامه علوم بالینی دندانپزشکی _ پروتز ثابت 

نوردانش

1378

35

دکتر عبدالرضا جمیلیان

اصول بایومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی

سوگند

1379

36

دکتر شاپور نظیری سعید ،دکتر فرانک زعیم دار

اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز

شایان نمودار

1379

37

دکتر جاوید قیطانچی

بازیهایی برای آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه تهران

1379

38

دکتر ایرج پوستی

بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

دانشگاه تهران

1379

39

دکتر خسرو ثائبی

تشخیص افتراقی بیماریهای پریودنتال

حیان

1379

40

دکتر جهانفر جهانبانی 

تومورهای ادنتوژنیک

سروای دانش

1379

41

دکتر لادن برادران مهاجری

درسنامه اندودنتیکس

نور دانش

1379

42

دکتر اقدس فروزنده

درسنامه تشخیص افتراقی بیماریهای دهان

نور دانش

1379

43

دکتر احمدرضا طلائی پور

درسنامه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

حیان

1379

44

دکتر بهنام خسروانی فرد

نگهداری و ثبات نتایج درمانهای ارتودنسی (ناندا_برستون )

الهادی

1379

45

دکتر مهران نوربخش

پروتز پارسیل مک کراکن (پلاکهای متحرک دندانی)

باورداران

1380

46

دکتر احمدرضا طلائی پور

درسنامه علوم بالینی دندانپزشکی _ رادیولوژی دهان

نور دانش

1380

47

دکتر مهران نوربخش

روشی نو در پروتزهای ثابت دندانی

باورداران

1380

48

دکتر شهین امامی میبدی

ارتودنسی مرجع

تیمورزاده _ طبیب

1381

49

دکتر سید مهدی جعفری

بی حسی موضعی مالامد

شایان نمودار

1381

50

دکتر سید مهدی جعفری

جراحی دهان وفک و صورت پیترسون

تیمورزاده _ طبیب

1381

51

دکتر نینا رهشناس

روشهای نوین در ترمیم و جایگزینی دندانها

موفق

1381

52

دکتر جاوید قیطانچی

فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی

دانشگاه تهران

1381

53

دکتر مهران نوربخش

مبانی پروتز ثابت

نوردانش

1381

54

دکتر پریسا سید اخوان      دکتر نیره امینی

معرفی روش های نوین در دندانپزشکی پیشگیری و بر آورد میزان خطر بیماری های دهانی

تیمورزاده _ طبیب

1381

55

دکتر ایرج پوستی

بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

دانشگاه تهران

1382

56

دکتر سید مهدی جعفری

چکیده مراجع دندانپزشکی ( اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد )

شایان نمودار

1382

57

دکتر سید مهدی جعفری

خارج نمودن دندانهای روئیده و نهفته

شایان نمودار

1382

58

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی

درسنامه آنتی بیوتیک درمانی و جراحی عفونت های دهان ، فک و صورت

شهرآب _ آینده سازان

1382

59

دکتر محمدحسین کلانترمعتمدی ، دکتر مسعود رضائی

درسنامه تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی دردهای ناحیه فک و صورت و سر و گردن

شایان نمودار

1382

60

دکتر احمدرضا طلائی پور

رادیولوژی دهان ، فک و صورت

دانشگاه تهران

1382

61

دکتر جاوید قیطانچی

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی

دانشگاه تهران

1382

62

دکتر ایرج پوستی

مبانی و آزمونهای بافت شناسی همراه با شکلهای میکروسکوپی

دانشگاه تهران

1382

63

دکتر افشین حراجی

اصول تشخیص و درمان شکستگی های فکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1383

64

دکتر بهمن نظام آبادی

پروتز های کامل اوردنچر

جهاد دانشگاهی تهران

1383

65

دکتر سید مهدی جعفری

چکیده مراجع دندانپزشکی ( بی حسی موضعی مالامد )

شایان نمودار

1383

66

دکتر عباس شکور

رویان شناسی پزشکی لانگمن

انتشارات چهر

1383

67

دکتر محمود عاقل

زیبا سازی دندانها با کامپوزیت های تقویت شده و سرامیکهای جدید

شایان نمودار

1383

68

دکتر لادن برادران مهاجری

مسیرهای پالپ ( علم و هنر ریشه دندان )

حیان_اباصالح

1383

69

دکتر بیتا توکلی          دکتر مسعود رضائی

نمای بالینی و تفسیر بیماریهای دهان

حیان_اباصالح

1383

70

دکتر احمدرضا طلائی پوردکتر ساندرا مهرعلی زاده 

اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2004

شایان نمودار

1384

71

دکتر غلامحسین رمضانی ،دکتر ناهید عسکری زاده

تشخیص و برآورد میزان خطر در پوسیدگی های دندانی  ج.2

کتاب میر

1384

72

دکتر محمدعلی  دولت آبادی

جراحی دهان ، فک و صورت

شایان نمودار

1384

73

دکتر ایرج پوستی

بافت شناسی مقایسه ای و هیستوتکنیک

دانشگاه تهران

1385

74

دکتر نینا رهشناس

پست و کور همراه با تازه ترین مقالات

شایان نمودار

1385

75

دکتر مسعود رضائی

تدابیر دندانپزشکی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیک ( فالاس)

شایان نمودار

1385

76

دکتر آرش عزیزی

تشخیص بیماری های دهان _ راهنمای کلینیکی

تیمورزاده _ طبیب

1385

77

دکتر سید مهدی جعفری

جراحی دهان و فک و صورت نوین

تیمورزاده _ طبیب

1385

78

دکتر پارسا آتش رزم

دندانپزشکی سالمندان

حیان_اباصالح

1385

79

دکتر محمدعلی  دولت آبادی

اطلاعات پزشکی برای بیماران دندانپزشکی و جراحی دهان و فک و صورت

شایان نمودار

1386

80

دکتر مهدی وطن پور

الگوریتم درمانهای اندودنتیکس

راه کمال

1386

81

دکتر اقدس فروزنده ، دکتر جهانفر جهانبانی ، دکتر دنیا صدری 

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

اندیشه رفیع

1386

82

دکتر فاطمه شاهسواری

بافت شناسی دهان و دندان

شایان نمودار

1386

83

دکتر مریم پوستی

حل مشکلات کلینیکی در ارتودنسی

حیان

1386

84

دکتر عبدالرضا جمیلیان

رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

شایان نمودار

1386

85

دکتر مهدی وطن پور

مبانی علم اندودنتیک برای دندانپزشکان

راه کمال

1386

86

دکتر ناهید عسکری زاده دکتر عاطفه پاکدل          دکتر علی رشیدیان         دکتر غلامحسین رمضانی  دکتر کتایون اصفهانی زاده  دکتر نیره امینی

مروری جامع بر دندانپزشکی کودکان

کتاب میر

1386

87

دکتر سعید نعمتی انارکی

اطلس رنگی آموزش قدم به قدم پرسلن لامینیت ونیر

شایان نمودار

1387

88

دکتر سعید نعمتی انارکی

اطلس روش های کاربردی و کلینیکی سفیدکردن دندانها (اصول درمان های بلیچینگ )

شایان نمودار

1387

89

دکتر جاوید قیطانچی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی و بهداشت دهان

دانشگاه تهران

1387

90

دکتر بهاره دادرسانفر ،دکتر شهرام عظیمی  ، دکتر معصومه دیباج ، دکتر هنگامه اخوان

آشنایی گام به گام با سیستم های فایل چرخشی ( سیستم روتاری )

شایان نمودار

1387

91

دکتر سیدهادی سجادی دکتر فریبرز امینی

طراحی و ساخت دستگاههای ارتودنسی متحرک

شایان نمودار

1387

92

دکتر ظفر مهدوی ایزدی  دکتر محمود عاقل           دکتر مرتضی نشاندار

کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC

شایان نمودار

1387

93

دکتر فاطمه شاهسواری

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

غزال جوان

1388

94

دکتر ارژنگ فلاحدوست ، دکتر زهره خلیلک

آموزش گام به گام درمان ریشه دندان

آرشام

1388

95

دکتر سارا کوشا

باز سازی دندانهای به شدت تخریب شده

شایان نمودار

1388

96

دکتر پوریا مطهری

پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل ج.1

شایان نمودار

1388

97

دکتر پریسا سید اخوان

پیشگیری از بیماری دهانی

هم پا

1388

98

دکتر عاطفه پاکدل

پیشگیری از بیماری دهانی

هم پا

1388

99

دکتر علی رشیدیان ، دکتر غلامحسین رمضانی ، دکتر کتایون اصفهانی زاده دکتر ناهید عسکری زاده ، دکتر نیره امینی  ، دکتر نسیم شفیع زاده

پیشگیری از بیماری دهانی

هم پا

1388

100

دکتر اسحق لاسمی دکتر فینا ناوی ، دکتر محمدعلی  دولت آبادی

جراحی دهان و فک و صورت پیترسون 2008(2جلد)

شایان نمودار

1388

101

دکتر سعید سادات منصوری ، دکتر محمود قاسمی 

راهنمای گام به گام جراحی ایمپلنت در دندانپزشکی

کتاب میر

1388

102

دکتر رویا شریعتمدار احمدی ، دکتر فاطمه سرلتی

روشهای افزایش طول تاج کلینیکی دندان

دانشگاه آزاد اسلامی

1388

103

دکتر افشین حراجی

اصول تشخیص و درمان شکستگی های فکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1389

104

دکتر احمدرضا طلائی پوردکتر ساندرا مهرعلی زاده 

اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009

شایان نمودار

1389

105

دکتر پوریا مطهری

پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل ج.2

شایان نمودار

1389

106

دکتر محمود عاقل

راهنمای برگزاری کنگره ها ، سمینارها ، نمایشگاههای دندانپزشکی و پزشکی

شایان نمودار

1389

107

دکتر سپیده بانوا ، دکتر هاله حشمت

سمانهای دندانپزشکی : کی ؟ کجا؟ چه وقت ؟

کتاب میر

1389

108

دکتر امید مقدس

کاربرد پیوندهای استخوانی با منشاء داخل دهانی در ایمپلنتولوژی

شایان نمودار

1389

109

دکتر ماندانا خطیبی

بیماری های دهان برکت 2008

شایان نمودار

1390

110

دکتر مهران نوربخش

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن

شایان نمودار

1390

111

دکتر امید مقدس

فرهنگ لغات و اصطلاحات در پریودنتولوژی

شایان نمودار

1390

112

دکتر بهنام خسروانی فرد

ارتودنسی و دندانپزشکی کودکان 2010

شایان نمودار

1391

113

دکتر آزیتا مظاهری تهرانی دکتر آرش زربخش دکتر مهران نوربخش

اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت رزنتال 2006 (2 جلد)

شایان نمودار

1391

114

دکتر بهنام خسروانی فرد

اصول و کاربرد بیومکانیک در ارتودنسی

شایان نمودار

1391

115

دکتر امید مقدس

پیزوسرجری (اصول و کاربرد )

شایان نمودار

1391

116

دکتر مهران نوربخش

مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012

شایان نمودار

1391

117

دکتر فریبرز امینی

ارتودنسی و جراحی دندان های نهفته

رویان پژوه

1392

118

دکتر فریبا بلوچ

اصول کلینیکی ایمپلنت دندانی در جراحی و پروتز

شایان نمودار

1392

119

دکتر سعید سادات منصوری

جراحی سینوس ماگزیلا و درمانهای جایگزین

نوآوران سینا

1392

120

دکتر مهران نوربخش

درمان پروتزی بیماران بی دندان : پروتزهای کامل و متکی بر ایمپلنت (زارب 2013 بوچر)

شایان نمودار

1392

121

دکتر فریبرز امینی

درمان های ارتودنسی و ارتوپدی در دوره دندانی مختلط

رویان پژوه

1392

122

دکتر پارسا آتش رزم ، دکترلقمان قهرمانی ، دکتر فاطمه نعمت اللهی ، دکترسریرا مهربان جهرمی دکترآزیتا مظاهری تهرانی

راهنمای کلینیکی درمان بیماران در پروتز کامل

شایان نمودار

1392

123

دکتر حمیرا انصاری لاری ، دکتر محمود رضا مبینی 

طبقه بندی SAC در ایمپلنت های دندانی

مهرآرابن

1392

124

دکتر اقدس فروزنده ، دکتر جهانفر جهانبانی ، دکتر دنیا صدری 

آسیب شناسی دهان و فک

اندیشه رفیع

1393

125

دکتر رویا شریعتمدار احمدی

جراحی های پلاستیک پریودنتال روش های افزایش ابعاد لثه

آرنا (دانشگاه آزاد _واحد دندانپزشکی )

1393

126

دکتر احسان اثنا عشری

مجموعه سوالات تفکیکی بورد اندودنتیکس : همراه با پاسخ های تشریحی (92-90)

رویان پژوه

1393

127

دکتر امید مقدس

مدیریت مشکلات و شکست های ایمپلنت (علت ، پیشگیری و درمان )

نوآوران سینا

1393