English  

  • خانه
  • معاونت ها
  • آموزشی
  • زمان ثبت نام دانشحویان ورودی جدید 96

زمان ثبت نام دانشحویان ورودی جدید 96

 

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال 96 طی روزهای یکشنبه 96/6/26 لغایت سه شنبه 96/6/28 انجام خواهد پذیرفت. پذیرفته شدگان ذخیره نیز می بایست در تاریخ های ذکر شده به منظور  اعلام آمادگی مراجعه و روز شنبه مورخ 96/7/1  ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره انجام می شود.