اخبار واحد

 قابل توجه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكی تهران  94/07/28 جدید [بسیار مهم!!!]    

 برگزاری  پنجمین کنگره سراسری  دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی    94/26/25 

گزارش جشن 30 سالگی واحد دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد  94/07/15  

گزارش مصور جشن 30 سالگی واحد دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد   94/07/15  

 پیام ریاست واحد به مناسبت سال تحصیلی (95-94)  94/06/24 

 اطلاعیه مهم در مورد پذیرفته شدگان بیست ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار دررشته های تخصصی دندانپزشکی(درسال تحصیلی 95-94)  94/06/18  

 برگزاری چهارمین آزمون متمرکز ارتقاء دوره های دستیاری دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد دندانپزشکی تهران 94/06/18 

  اخبار فرهنگی خرداد ماه 1394 منتشر شد  94/04/24  

  اطلاعیه میزان شهریه ترم مهر 94    94/04/22  [بسیار مهم!!!]  

  برنامه ثبت نام نيمسال اول 95-94       94/04/14  

 موفقیت اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد در جشنواره هدایت 94/02/28 

 بخشنامه شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي      93/7/27