پـیـونـدهـا

سیستم مکانیزه

اخبار دانشکده

اخبار فرهنگی   بهمن ماه 1392 منتشر شد

کسب رتبه فعالترین واحد در امر نشریات و کسب دو مقام اول و یک مقام دوم

مراسم تقدیر از دستیاران برترواحد

*مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص شرایط شرکت دانشجویان در آزمونهای علوم پایه

کسب رتبه مقاله  برتر  توسط سرکار خانم دکتر پوستی در جشنواره هدایت

کسب رتبه فیلم آموزشی برتر توسط سرکار خانم دکتر سرلتی در جشنواره هدایت

کسب رتبه کتاب برگزیده جشنواره هدایت توسط جناب آقای دکتر نوربخش  ، جناب آقای دکتر زربخش و سرکار خانم دکتر ....

کسب رتبه اول پوستر دانشجویی در کنگره پنجاه و سوم انجمن دندانپزشکان ایران توسط آقای امیر حسین نجف پور

کسب رتبه سوم پوستر دانشجویی در کنگره پنجاه و سوم انجمن دندانپزشکان ایران توسط آقای حمید رضا بینایی

تـابـلـوی اعـلانـات

قــابــل تــوجــه اعــضــاء هـیئــت عــلــمــی

اطلاعیه بسیار مهم برای نویسندگان مقالات علمی

به اطـلاع اعضاء محترم هیئت علمی می رساند  نحوه نگارش  آدرس نویسندگان مقالات که عضو هیئت

علمی دانشکده دندانپزشکی می باشند بنا به بخشنامه شماره 87/273345 سازمان مرکزی به شرح

زیر می باشد

Department  , Tehran Dental Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran

بدیهی است آدرس های غیر از آدرس فوق شامل حق تشویق نخواهند شد .

مـــعـــاونــت پـــژوهـــش و فــنــاوری

به اطـلاع کلیه دانشجویان گـرامی مـی رساند مـعاونت پـژوهش و فناوری روزهـای سـه شـنـبـه هـر هفته از

ساعـت 10:30 الی ساعـت 14:00 آمـاده پـاسـخ گـویـی بـه سوالات شمـا در زمـیـنـه امـور پـژوهشـی می

بـاشـد لـذا جـهـت تـعـیـیـن وقـت بـه دفـتـر مـعـاونـت پـژوهـش و فناوری مـراجـعـه گـردد.

مـــعـــاونــت اداری مــالــی

بـه اطـلاع کـلیـه دانـشـجـویان گـرامـی مـی رسـانـد مـعـاونـت اداری مالی روزهـای دو شـنـبـه هـر هـفتـه

ازساعـت 08:30 الـی ساعـت 10:30 آماده پـاسخ گـویـی بـه سـوالات شـمـا در زمـیـنـه امـور مالی و اداری

مـیبـاشـد.

مـــعـــاونــت فـــرهـــنــگـــی

بــه اطـلاع کـلیـه دانـشـجـویان گـرامـی می رسـاند مـعاونت فـرهـنـگی هـمـه روزه در سـاعـات اداری آمـاده

پـاسـخـگـویـی بـهسـوالات شـمـا در زمـیـنه امـور فـرهـنـگـی مـی بـاشـد .

اخبار پژوهشی

 

mod_vvisit_counter جــدول زمــان بــنــدی بــرگــزاری جــلســات شــورای پــژوهــشــی واحــد در ســـال 1392 

mod_vvisit_counter بـه اسـتحضار مـی رسانـد مـجـلـه انـگـلیـســی زبــان دانــشکــده دنـدانـپــزشکـی مــشهـد بـا عـنـــوان Journal Of Dental Materials And Techniques آماده پذیرش مقالات  همکاران محترم هیات علمی واحد می باشد .

mod_vvisit_counter مجله Journal Of Lasers In Medical Sciences دارای رتبه علمی پژوهشی ، توسط مرکز تحقیقات کاربردی لیزر در علوم پزشکی به چاپ میرسد . این مجله آمادگی  دریافت مقالات مرتبط  را دارد .

mod_vvisit_counter به استحضار می رساند کلیه مطالعات که به روش کار آزمایی بالینی Clinical Trial انجام می شوند ، بایستی در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران به ثبت رسند. آدرس مرکز ثبت  کار آزمایی بالینی ایران : www.irct.ir/fa

mod_vvisit_counter به اطلااع کلیه همکاران محترم اعضاء هیات علمی رسانده می شود که جهت دریافت حق التشویق مقالات فرم پیوست را بایستی به طور کامل تکمیل نموده وبه دفتر مدیر امور پژوهشی ارسال نمایید تا اقدام مقتضی صورت پذیرد .                           دریافت فرم حق التشویق

mod_vvisit_counter برنامه آینده سمینار ها و کارگاههای باشگاه پژوهشگران جوان


اخبار فرهنگی

اخبار فرهنگی بهمن ماه 1392 منتشر شد

براي ششمين سال متوالي،معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان دستگاه برتر کشور در امر اقامه نماز برگزیده شد

 


فـهـرسـت اصـلـی

دومین دوره فلوشیپ ترمیمی

نهمین جشنواره حکمت مطهر

اوقات شرعیهمایش سبک زندگی در عصر انتظار

فصلنامه مائده