English / Persian

اخبار واحد

    اخبار فرهنگی خرداد ماه 1394 منتشر شد  94/04/24  

   اطلاعیه میزان شهریه ترم مهر 94    94/04/22     

   برنامه ثبت نام نيمسال اول 95-94       94/04/14   

  گامی جدید در جراحی دهان، فک و صورت واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران پیوند بافت به همراه عروق در ناحیه دهان، فک و صورت برای نخستین بار در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی 94/03/24 

 موفقیت اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد دندانپزشکی تهران در جشنواره هدایت 94/02/28 

  در جلسه هیات ممیزه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید: مقام استادی دکتر حراجی، دکتر جمیلیان   93/12/19  

  اطلاعيه مهم در مورد دانشجويان بدهكار  93/12/06  

 اولین جلسه هیات ممیزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب جدید اعضا پیش از ظهر دیروز در سالن جلسات حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و با تصویب این اعضا، دکتر فریبرز امینی به مرتبه استادی ارتقاء یافت.  93/8/18

 بخشنامه شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي      93/7/27

اطلاعيه در مورد بیمه سلامت دانشجویان  

 قابل توجه  کلیه دانشجویان اطلاعیه بسیار مهم مالی در ثبت نام ترم جدید 

 قابل توجه كليه دانشجويان محترم  اطلاعيه بسيار مهم آموزشی