اخبار واحد

  شرکت در جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تحت عنوان تیتر9   94/06/1 جدید

  اخبار فرهنگی خرداد ماه 1394 منتشر شد  94/04/24  

  اطلاعیه میزان شهریه ترم مهر 94    94/04/22  [بسیار مهم!!!]  جدید

  برنامه ثبت نام نيمسال اول 95-94       94/04/14  

گامی جدید در جراحی دهان، فک و صورت واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران پیوند بافت به همراه عروق در ناحیه دهان، فک و صورت برای نخستین بار 94/03/24 

 موفقیت اعضای هیات علمی و دانشجویان واحد در جشنواره هدایت 94/02/28 

  در جلسه هیات ممیزه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید: مقام استادی دکتر حراجی، دکتر جمیلیان   93/12/19  

  اطلاعيه مهم در مورد دانشجويان بدهكار  93/12/06  [بسیار مهم!!!] 

 بخشنامه شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي      93/7/27

اطلاعيه در مورد بیمه سلامت دانشجویان  

 قابل توجه  کلیه دانشجویان اطلاعیه بسیار مهم مالی در ثبت نام ترم جدید 

 قابل توجه كليه دانشجويان محترم  اطلاعيه بسيار مهم آموزشی